Dlaczego ten raport ma znaczenie

Najważniejsze informacje

Najważniejsze wnioski

W 2021 roku średni koszt był najwyższy od 17 lat

Ilustracja wykresu z trendem rosnącym

Koszty naruszenia ochrony danych wzrosły z 3,86 mln USD do 4,24 mln USD, co stanowi najwyższy średni łączny koszt w 17-letniej historii tego raportu.

Praca zdalna ze względu na pandemię COVID-19 spowodowała wzrost kosztów

Ilustracja przedstawiająca wskaźnik położenia

Średni koszt był o 1,07 mln USD wyższy, gdy praca zdalna miała wpływ na wystąpienie naruszenia ochrony danych.

Większość naruszeń ochrony danych była spowodowana przez ujawnienie danych uwierzytelniających

Ilustracja przedstawiająca wykres kołowy z dwoma znakami X

Najczęstszy początkowy typ ataku, ujawnienie danych uwierzytelniających, był odpowiedzialny za 20% naruszeń ochrony danych o średnim koszcie 4,37 mln USD.

Największy efekt minimalizujący koszty miały zabezpieczenia oparte na sztucznej inteligencji

Ilustracja przedstawiająca dwa nakładające się koła ze strzałkami w przeciwnych kierunkach

Automatyzacja i zabezpieczenia oparte na sztucznej inteligencji (po pełnym wdrożeniu) miały największy wpływ na ograniczenie kosztów – do 3,81 mln USD mniej niż organizacje niekorzystające z tych rozwiązań.

Podejście „zero zaufania” pomogło zmniejszyć koszty

Ilustracja przedstawiająca tarczę z osobą w środku

Średni koszt naruszenia ochrony danych wyniósł 1,76 mln USD mniej w organizacjach o dojrzałym podejściu „zero zaufania” (w porównaniu do organizacji niekorzystających z tego podejścia).

Migracja do chmury wpływa na koszty i czas opanowania naruszenia bezpieczeństwa

Ilustracja przedstawiająca chmurę i dwa połączone serwery

Organizacje na bardziej zaawansowanym etapie modernizacji chmury opanowywały naruszenie bezpieczeństwa średnio 77 dni szybciej niż te na wczesnym etapie modernizacji.

Wykonaj następny krok

Przypisy

*Ten raport nie zawiera porad, a wszelkie zalecenia mają wyłącznie cel edukacyjny. Badania nie wykorzystują metod naukowych, a przed wyciągnięciem wniosków należy rozważyć inne ograniczenia.