Co może zrobić dla Twojej firmy

Rozwiązanie IBM Cognos Controller wspiera zamykanie okresów, konsolidację i sprawozdawczość, oferując elastyczność i przystępność cenową rozwiązania opartego na przetwarzaniu w chmurze. Pozwala zespołom finansowym zautomatyzować proces zamykania okresów finansowych przy minimalnym wsparciu ze strony działu IT. Poza tym zapewnia zespołom finansowym dostęp do kompletnego zestawu wyników finansowych, umożliwia tworzenie wartościowych sprawozdań finansowych i zarządczych oraz udostępnia dyrektorowi finansowemu korporacyjne ujęcie najważniejszych współczynników i metryk finansowych.
Laptop z uruchomionym rozwiązaniem IBM Cognos Controller

Skrócenie czasu zamykania okresów i raportowania

Automatyzacja procesu zamykania okresów i uproszczone dostarczanie potwierdzonych informacji finansowych.

Zarządzanie własnym rozwiązaniem

Zapewnia swobodę definiowania i aktualizowania zmiennych zasad i procesów bez konieczności kodowania, pisania skryptów i znajomości zaawansowanych języków programowania.

Automatyzacja procesów

Automatyzacja wyłączeń konsolidacyjnych, alokacji, konwersji walut, obliczeń dotyczących przejęcia i wielu innych funkcji.

Pełna gotowość do audytu

Śledzenie przepływu danych w procesie konsolidacji i monitorowanie wydajności raportów zależnych dzięki wbudowanym funkcjom sprawozdawczości stanu i przepływów pracy.

Najważniejsze cechy i funkcje

  • Wsparcie dla nawet najbardziej rozbudowanych procesów zamykania okresów finansowych
  • Opcja wdrożenia w chmurze
  • Automatyzacja konsolidacji
  • Obsługa standardów US GAAP, MSSF i innych

Opinie klientów