Rozwiązanie AutoPrivacy może przyspieszyć egzekwowanie zasad

Następna generacja platformy IBM Cloud Pak® for Data, ogłoszona na konferencji Think 2021

Dlaczego ochrona danych jest coraz większym wyzwaniem?

Zamiana różnorodnych praktyk w holistyczne podejście

Firmy stoją w obliczu sprzecznych wymagań: zwiększyć dostępność danych w celu ich analizy, a jednocześnie zarządzać bezpieczeństwem i zgodnością informacji pozwalających na identyfikację osób w celu utrzymania zaufania konsumentów. Firma Gartner prognozuje (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM), że do 2023 roku dane osobowe 65% ludności świata będą podlegać nowoczesnym przepisom dotyczącym ochrony prywatności. Jednak izolowanie danych za firewallem w środowisku rosnącej ilości danych, modeli i przepisów może uniemożliwiać uzyskanie wglądu niezbędnego do opracowywania innowacji. Nowe strategie i technologie mogą pomóc w przekształceniu różnorodnych praktyk dotyczących zabezpieczeń danych, ochrony prywatności i nadzoru w bardziej holistyczne podejście, które pozwala na poznawanie i zabezpieczanie danych wrażliwych w całej organizacji. Dzięki ujednoliconej strukturze ochrony prywatności dostępnej na platformie IBM Cloud Pak® for Data możesz uwolnić potencjał swoich danych.

Ujednolicona strategia od IBM

Dzięki ujednoliconej strategii ochrony prywatności na platformie IBM Cloud Pak for Data IBM pomaga swoim klientom w pełni poznać dane wrażliwe przetwarzane w ich organizacjach oraz zarządzać nimi. Integrujemy czołowe rozwiązania obejmujące nadzór nad danymi, ochronę danych, zarządzanie ryzykiem i zabezpieczenia danych w ramach platformy do pracy grupowej, zapewniając klientom wgląd w czasie rzeczywistym w informacje pozwalające na identyfikację osób, przetwarzane w ich firmie. Ten uniwersalny widok ujawnia, kto ma dostęp do danych wrażliwych, dlaczego i na co ma to wpływ. Zapewniamy też narzędzia do egzekwowania przepisów i strategii wymagane w celu szybszego ograniczania ryzyka dotyczącego wszystkich zasobów sztucznej inteligencji i danych, a także zautomatyzowaną ochronę danych wysokiego ryzyka.

Ilustracja przedstawiająca osobę na podium, która trzyma laptopa połączonego kropkowanymi liniami z sześcianami reprezentującymi dane

Korzyści strategii IBM

Gotowe na sztuczną inteligencję rozwiązanie do ochrony danych

Minimalizacja ryzyka

Eliminuj martwe punkty w zabezpieczeniach prywatności i podejmuj decyzje biznesowe uwzględniające ryzyko w celu zarządzania przepisami dotyczącymi zgodności.

Szybsza współpraca

Wprowadzaj zmiany i zapewniaj rozwój w całej organizacji w oparciu o zaufane i nadzorowane dane.

Automatyzacja ochrony danych na dużą skalę

Uzyskuj wgląd w czasie rzeczywistym w wiele chmur dzięki egzekwowaniu przepisów i strategii ochrony prywatności dla wszystkich zasobów sztucznej inteligencji i danych.

Wdrażanie w każdej chmurze

Zyskaj efektywność, sprawność i odporność skonteneryzowanego rozwiązania opartego na platformie Red Hat® OpenShift®.

Ochrona prywatności w czasie rzeczywistym

Korzystaj ze zautomatyzowanego ujawniania danych, katalogowania, usuwania danych identyfikacyjnych i ocen zgodności.

Dostosowywanie i rozszerzanie

Uzyskaj dostęp do rozległego ekosystemu usług zabezpieczeń i ochrony prywatności stworzonych z myślą o chmurze, aby dostosowywać przepływy pracy AI i danych w dowolnej chmurze lub w modelu usługowym.

Narzędzia IBM do ochrony danych i sztucznej inteligencji

Ocena i ujawnianie

Ocena i ujawnianie

IBM Watson® Knowledge Catalog dla IBM Cloud Pak for Data to inteligentny katalog danych wspierany przez aktywne zarządzanie strategiami i metadanymi. Udostępnia kompleksowe środowisko nadzoru nad danymi, które dostarcza dane w odpowiednim kontekście, a jednocześnie zapewnia jakość danych i maskuje dane wrażliwe.

Ochrona

Ochrona

IBM Data Privacy dla IBM Cloud Pak for Data oferuje niezmieniające formatu zaawansowane funkcje maskowania, które zachowują użyteczność i relacje danych dzięki scentralizowanym regułom ochrony prywatności. Umożliwia to analitykom (w tym analitykom danych), testerom i programistom wyciąganie praktycznych wniosków oraz tworzenie wersji produktów o wysokiej jakości.

Audyt

Audyt

IBM OpenPages® Data Privacy Management umożliwia użytkownikom przeprowadzanie ocen prywatności zasobów w celu uzyskania holistycznego i dostępnego w czasie rzeczywistym widoku informacji pozwalających na identyfikację osób. Dzięki temu można wykorzystać potencjał metadanych, aby — w ramach platformy IBM Cloud Pak for Data — uzyskać ujednolicony wgląd we wszystkie zasobów danych prywatnych przechowywanych w organizacji.

Budowanie strategii zerowego zaufania

Budowanie strategii zerowego zaufania

Rozwiązania IBM Security™ pomagają w prowadzeniu zaufanych interakcji z klientami i rozwijaniu działalności biznesowej dzięki holistycznemu, elastycznemu podejściu do ochrony danych opartemu na zasadzie zerowego zaufania i sprawdzonych praktykach w dziedzinie ochrony prywatności danych.

Co nowego

Wyścig ku cyfrowej odporności

Dowiedz się, jak zbudować odporną strategię zarządzania danymi.

Ochrona danych w erze sztucznej inteligencji

Posłuchaj ekspertów IBM omawiających kluczowe zagadnienia i strategie związane z ochroną prywatności i zgodnością z wymogami w obszarze wdrażania sztucznej inteligencji.

Informacje o aktualnych przepisach

Szybko rozpocznij odwzorowywanie ochrony, korzystając z fundamentów już zbudowanych na potrzeby ochrony danych.

Zapewnianie zgodności z globalnymi wymogami

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

RODO stara się stworzyć zharmonizowane ramy prawne w dziedzinie ochrony danych w całej UE i ma na celu oddanie kontroli nad danymi osobowymi podmiotom, których te dane dotyczą. Jednocześnie narzuca rygorystyczne zasady na podmioty hostujące i przetwarzające te dane w dowolnym miejscu na świecie.

California Consumer Privacy Act (CCPA)

California Consumer Privacy Act (CCPA) to nowa ustawa o ochronie konsumentów i danych. Zwiększa zakres praw do prywatności mieszkańców stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Od czasu jej uchwalenia organizacje muszą udostępniać informacje na temat gromadzenia, sprzedaży i ujawniania danych osobowych. Zaproponowano poprawki do tej ustawy. Ich rozpatrzenie przewidziano do końca 2022 r.

Propozycja rozporządzenia UE w sprawie sztucznej inteligencji

W kwietniu 2020 roku Komisja Europejska opublikowała propozycję przepisów, dzięki którym Europejczycy będą mogli zaufać sztucznej inteligencji. Proporcjonalne i elastyczne reguły będą dotyczyć konkretnych zagrożeń, jakie stwarzają systemy sztucznej inteligencji, i wyznaczać najwyższe na świecie standardy. W ramach skoordynowanego planu określono niezbędne zmiany w prawie i inwestycje na poziomie państw członkowskich w celu wzmocnienia czołowej pozycji Europy w rozwoju zorientowanej na człowieka, zrównoważonej, bezpiecznej, inkluzywnej i godnej zaufania sztucznej inteligencji. Warto obserwować dyskusję na ten temat.

Pierwsze kroki z rozwiązaniem IBM Cloud Pak for Data

Zapewnij właściwe dane właściwym osobom we właściwych warunkach.