Tingenes internett

Fremtidens Risk Manager – en nøkkelperson med nye verktøy

Share this post:

Covid-19 pandemien har truffet på ømme punkter hos mange virksomheter; Utilstrekkelig risikostyring, dårlig motstandsdyktighet og manglende fleksibilitet.

Risk Manageren trer nå frem fra skyggen og opp som en avgjørende, strategisk sparringspartner for både toppledelsen og styret.

Forretningsmodeller og prosesser er i dag designet for å maksimere kostnadseffektivitet og konkurransedyktighet. Best practice har vært at virksomheten fokuserer på sin kjernekompetanse i en lean forretningsstruktur og flytter alt annet over i et større økosystem av underleverandører, komplimenterende forretningspartnere og eksterne servicetilbydere.

Vår globale avhengighet innebærer at risikostyringen må omformuleres og ta hensyn til nye eksterne risikofaktorer som blant annet geopolitisk uro, pandemier, forsyningssvikt, klimautfordringer, naturkatastrofer og cyberangrep. Her kan systematisk overvåking av et stort omfang av globale informasjonskilder – ved hjelp av kunstig intelligens – være til stor hjelp.

 

Robuste leverandørkjeder

I en tid hvor fabrikker og forsyningskjeder stenger ned eller bryter sammen, må næringslivet ta en vurdering av robustheten i verdikjeden. Under pandemien har vi vært vitne til at varelager har blitt tømt på rekordtid og at viktige varer har blitt omdirigert eller bare forsvunnet. Det har på mange måter oppstått en «Ville-Vesten»- tilstand hvor alle søker etter alternative leverandører samtidig. Men er dette troverdige leverandører? Har de faktisk de varene på lager? Kvalitetskontroll blir ofte svært krevende i et landskap hvor reaksjonstid betyr alt.

Her ser vi at blokkjede-teknologien kan løse noen av utfordringene. I et nettverk av forhåndskvalifiserte leverandører og kjøpere kan man raskt og sikkert finne hverandre, etablere nye handelsforbindelser og sikre viktig informasjon om leveransemuligheter – for å nevne noen av mulighetene. I kombinasjon med IoT- Internet of Things-  gir dette muligheten for å følge varebevegelser og datastrømmer gjennom hele verdikjeden, slik at eventuelle flaskehalser og leveringsproblemer oppdages i tide.

Risk Manageren får nå en ny og viktigere rolle – i det som stadig blir en mer kompleks og krevende verden med et utvidet trusselbilde.

More Tingenes internett stories

Tre egenskaper mennesker, virksomheter og roboter trenger for å overleve

Covid-19 har satt mange virksomheter på prøve. Noen bedrifter vil ikke overleve pandemien, mens andre vil komme styrket ut av krisen. Tre viktige egenskaper kan være det som sikrer overlevelse, og robotskipet Mayflower er ekspert på alle tre. Allerede på 1800-tallet lærte vi fra vitenskapsmannen Charles Robert Darwin at verden tilhører den som best tilpasser […]

Continue reading

Står døren til hjemmekontoret åpen for hackere?

I mars tok nesten hele verdens arbeidsstyrke med seg datamaskinene sine til hjemmekontoret. Nå går debatten for fullt om hvor mye av vår fremtidige jobbhverdag som skal foregå hjemmefra. Uansett hvor man ender gjelder det å stenge døren til hjemmekontoret for hackere.   Siden koronaviruset sendte store deler av verden til hjemmekontor har veksten i […]

Continue reading

De tre største truslene i skyen

Først publisert i Computerworld 15.06.20. KOMMENTAR: Fremtidsrettede virksomheter foretrekker digitale skyløsninger. Med sin fleksibilitet, effektivitet, prosesseringskraft og brukervennlighet, bidrar de til produktivitet og innovasjonsevne, skriver Mari Grini. Samtidig er mange bedrifter bekymret for om de har kontroll på sikkerheten i skyen. Sikkerhetsbehov og risikotoleranse endrer seg ikke selv om man flytter IT-systemene til skyen. Når […]

Continue reading