Tingenes internett

Fremtidens Risk Manager – en nøkkelperson med nye verktøy

Share this post:

Covid-19 pandemien har truffet på ømme punkter hos mange virksomheter; Utilstrekkelig risikostyring, dårlig motstandsdyktighet og manglende fleksibilitet.

Risk Manageren trer nå frem fra skyggen og opp som en avgjørende, strategisk sparringspartner for både toppledelsen og styret.

Forretningsmodeller og prosesser er i dag designet for å maksimere kostnadseffektivitet og konkurransedyktighet. Best practice har vært at virksomheten fokuserer på sin kjernekompetanse i en lean forretningsstruktur og flytter alt annet over i et større økosystem av underleverandører, komplimenterende forretningspartnere og eksterne servicetilbydere.

Vår globale avhengighet innebærer at risikostyringen må omformuleres og ta hensyn til nye eksterne risikofaktorer som blant annet geopolitisk uro, pandemier, forsyningssvikt, klimautfordringer, naturkatastrofer og cyberangrep. Her kan systematisk overvåking av et stort omfang av globale informasjonskilder – ved hjelp av kunstig intelligens – være til stor hjelp.

 

Robuste leverandørkjeder

I en tid hvor fabrikker og forsyningskjeder stenger ned eller bryter sammen, må næringslivet ta en vurdering av robustheten i verdikjeden. Under pandemien har vi vært vitne til at varelager har blitt tømt på rekordtid og at viktige varer har blitt omdirigert eller bare forsvunnet. Det har på mange måter oppstått en «Ville-Vesten»- tilstand hvor alle søker etter alternative leverandører samtidig. Men er dette troverdige leverandører? Har de faktisk de varene på lager? Kvalitetskontroll blir ofte svært krevende i et landskap hvor reaksjonstid betyr alt.

Her ser vi at blokkjede-teknologien kan løse noen av utfordringene. I et nettverk av forhåndskvalifiserte leverandører og kjøpere kan man raskt og sikkert finne hverandre, etablere nye handelsforbindelser og sikre viktig informasjon om leveransemuligheter – for å nevne noen av mulighetene. I kombinasjon med IoT- Internet of Things-  gir dette muligheten for å følge varebevegelser og datastrømmer gjennom hele verdikjeden, slik at eventuelle flaskehalser og leveringsproblemer oppdages i tide.

Risk Manageren får nå en ny og viktigere rolle – i det som stadig blir en mer kompleks og krevende verden med et utvidet trusselbilde.

More Tingenes internett stories

Vil forenkle teknisk informasjonsflyt med kunstig intelligens

Sharecat, som strukturerer teknisk informasjon for en rekke bransjer, vil ta i bruk kunstig intelligens for å øke sin teknologiplattforms skalerbarhet, kapasitet og automatisering. Et nylig fullført digitalt kartleggingsprosjekt viser et stort potensial. Sharecat leverer en skybasert teknologiplattform for håndtering av teknisk anleggsinformasjon til industrier med komplekse produksjonsanlegg både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal den […]

Continue reading

People of IBM: Vilde Wittingsrud

Hun beskriver seg selv som en person som blir engasjert i mye rart, og går all in når hun først bestemmer seg. Derfor ser hun nå Formel 1 annenhver helg. I IBM jobber hun som Associate Consultant, bli bedre kjent med Vilde Wittingsrud: Jeg hadde aldri sett for meg å jobbe i IT-sektoren, men jeg […]

Continue reading

Skyreise-eksperter mot takeoff

Etter flere år uten store investeringer i Norge får Nordcloud endelig rammer til å satse offensivt. Endringen kommer som en konsekvens av IBMs kjøp av selskapet.

Continue reading