Mennesker og mangfold

I Believe. I Belong. I Matter.

Share this post:

Slagordet viser IBM sitt engasjement for mangfold og inkludering. Juni er måneden der man verken gror bart eller går med rosa nål, men er måneden der man retter fokuset litt ekstra på LGBT+ og mangfoldet i samfunnet. Gjerne i form av at man ser det kjente regnbueflagget litt oftere. Regnbuen står for spekteret av ulike mennesker i samfunnet. Dette er en mulighet der vi som ansatte og enkeltindivider kan reflektere over historien til LGBT+, hvor vi har kommet i dag og hvilke kamper som står igjen.

IBM har en stolt historie som pioner innen inkludering og mangfold, og har lenge arbeidet for like rettigheter til alle. Dette er historie og verdier som IBM er stolte av! IBM sin første likestillingspoltikk ble skrevet i 1953 av IBM CEO T.J. Watson, JR., og erklærte: “It is the policy of this organization to hire people who have the personality, talent and background necessary to fill a given job, regardless of race, color or creed”. 30 år senere ble IBM en av de første firmaene som inkluderte legning som en del av vår bedriftspolitikk. IBM har også vært en del av en større stemme mot ulikhet. Sammen med American Express, Google og 11 andre globale firmaer lanserte vi i september 2015 den første forretningsledede koalisjonen som støtter global LGBT+-inkludering i arbeidslivet. I dag tilbyr IBM LGBT+-ansatte med ulike støtteordninger som i mange tilfeller går forbi den gjeldende politikken som er satt i ulike land.

I kjølvannet av #metoo ser man at diskriminering, på mange plan, fortsatt er en samfunnsutfordring som man må bekjempe. Diskriminering påvirker ikke bare enkeltmennesket, men også den kognitive teknologien man utvikler. Kognitiv teknologi er bare så god som den dataen den kverner. Partiske og diskriminerende data vil gi oss partiske og diskriminerende svar. På lik måte må vi etterstrebe en kultur som er upartisk for å kunne utvikle den beste teknologien. Individet må være fri til å være seg selv for å kunne yte sitt beste, og rette energien mot å gjøre en god jobb. Som en tung teknologiaktør er og bør fokuset være på fag og teknologi. Grunnmuren er en god og inkluderende bedriftskultur!

Selv om man ser at det er gått mange gode steg i riktig retning ser vi også at det er flere skritt igjen. I Norge har vi kommet langt når det kommer til like rettigheter, og det er viktig at dette vises frem der like rettigheter fortsatt er en drøm. IBM er stolt inkluderingsarbeidet som er blitt lagt og har en stående forpliktelse til inkludering. Vi vil fortsette med å være en ledende stemme i å dytte frem mangfold og inkludering, og skape en bedriftskultur der globalt mangfold fortsatt vil være en sentral del av våre verdier.

Vårt inkluderingsarbeid fortsetter. IBM sin inkluderingspolitikk feirer mangfoldet hos både de ansatte og i samfunnet forøvrig. Uansett hvilken legning eller identitet du har. For å fortsette å være en ledende teknologiaktør må vi fortsette med å skape og pleie en kultur der du kan være best på å være deg selv!

Bli med oss i IBM Norge å feire mangfoldet ved å gå under IBM sin fane i Pride Paraden 30. juni!

//Per Olav

Kilder

https://www.research.ibm.com/5-in-5/ai-and-bias/

https://www.ibm.com/blogs/think/2016/06/standing-together/

IBM Sales

More Mennesker og mangfold stories

Når godt nok ikke er bra nok…

I de seneste år har vi stadig lest og hørt om selskaper i Norge og utlandet som blir utsatt for cyber angrep. Dette i form av løsepenge virus, ransomware etc. Viktige data blir kryptert for at lite vennligsinnede skal tjene penger eller rett og slett for å skape trøbbel for selskaper i form av skadeverk. […]

Continue reading

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

IBM lanserer nye lagringssystemer for virksomhetskritiske data

Dagens utfordringer for lagring, forvaltning og sikring av data er stadig voksende. Data blir sett på som virksomhetenes nye gull og vi møter stadig bedrifter som ønsker å bli bedre på hvordan de møter disse utfordringene med stadig økende krav både internt, fra eksterne samarbeidspartnere og fra eventuelle regulativer som bedriften må støtte.

Continue reading