Skyplattform og tjenester

Kombiner privat og offentlig nettsky

Share this post:

Cloud computing gir brukerne tilpasningsdyktige løsninger – virtualiserte, skalerbare og selvbetjente. Men man bør ikke gå ut i den offentlige nettskyen før grunnlaget er på plass i en egen privat sky.

I følge Gartner er virtualisering og cloud computing IT-sjefens viktigste områder i 2010. Ut fra antallet norske nyhetsartikler og konferanser om temaet er dette også tilfelle her i landet. Nettskyen er fordelaktig for mange, men det er viktig å se på grunnlaget i egen organisasjon.

Den offentlige nettskyen vies mest oppmerksomhet i dag. Leverandører tilbyr Software as a Service (SaaS) for flere tjenester, som ERP, CRM og samhandling. Ofte dreier dette seg imidlertid ikke om nettskytjenester, men har form som tradisjonelle leveranseformer fra tjenestetilbyderne (ASP). De tilbudte tjenestene er ikke fleksible nok, og betales med faste abonnement per måned – ikke etter forbruk. Det er ASP, ikke cloud.

Med cloud computing tilbys tilpasningsdyktige fleksible og elastiske tjenester til brukerne til lavere kostnad enn tidligere. Tjenestene gir det du trenger når du trenger det til en pris basert på den faktiske bruken. Løsningene er selvbetjente ved at brukerne selv kan bestille det de trenger i et webgrensesnitt. Virtualiserte og automatiserte systemer sørger for at IT-systemene yter etter behov.

Til tross for oppmerksomheten rundt SaaS viser undersøkelser fra IBM og andre at de fleste IT-sjefer er skeptiske til å kjøpe IT-tjenester i den offentlige skyen. De er mer positive til private nettskyer innenfor brannmuren. De er også skeptisk til hybridløsninger med en kombinasjon av private og offentlige tjenester. Årsaken til skepsisen er sannsynligvis sikkerhet: De stoler ikke på at tjenester levert via nettet er trygge nok for virksomhetskritiske løsninger.

Kostnadsbesparelsene er store også ved private skyløsninger innenfor egen brannmur. Virksomhetene kan oppnå store fordeler med automatisering, mer fleksible IT-systemer og selvbetjening for brukerne.

Den smarte veien til nettskyen begynner derfor innenfor egen brannmur med virtualisering og automatisering av infrastruktur, og innføring av et system hvor brukerne selv kan bestille tjenester etter behov via et grensesnitt på (intra)nettet.

Virtuelle systemer gir betydelig reduserte utgifter til areal, strøm og kjøling, mens automatiseringen reduserer den tidsbruk som tidligere gikk med til manuelt arbeid. Med en egen, privat nettsky kan virksomheter spare mellom 50 til 90 prosent av kostnadene sammenliknet med mer tradisjonelle løsninger.

Den private nettskyen har andre fordeler. Når du har laget din egen private sky kan du også finne kostnadsbesparelser ved å sette ut for eksempel ERP-løsningen i en offentlig sky som SaaS. Hvis du ikke begynner med egen infrastruktur kan du heller ikke vite hva du sparer mest på å sette ut. Gjennom å automatisere løsningen, får du to sammenlignbare systemer – eller mulighet til å sammenlikne epler med epler. Bygg først selv. Kjøp så tjenester som er rimeligere og bedre på utsiden.

Ofte er isolerte tjenester mest lønnsomme å sette ut, som desktop-løsninger og løsninger for test og utvikling. Det vi definerer som en cloud-tjeneste skal gi merverdi for virksomheten. Det viktigste er at brukerne problemfritt får tilgang til de tjenester de trenger, når de trenger det. De trenger ikke tenke på om det er innenfor eller utenfor brannmuren, men med en hybridløsning vil IT-sjefen også sove godt om natten.

Ved å kjøre noen løsninger utenfor brannmuren og de virksomhetskritiske innenfor får du en optimal kostnadsreduksjon og en organisasjon som alltid har nødvendige IT-ressurser tilgjengelige til enhver tid. Det er smart IT i praksis.

Global Chief Architect GTS

More Skyplattform og tjenester stories

Når godt nok ikke er bra nok…

I de seneste år har vi stadig lest og hørt om selskaper i Norge og utlandet som blir utsatt for cyber angrep. Dette i form av løsepenge virus, ransomware etc. Viktige data blir kryptert for at lite vennligsinnede skal tjene penger eller rett og slett for å skape trøbbel for selskaper i form av skadeverk. […]

Continue reading

Venter intelligent bruk av kunstig intelligens i 2022

Den digitale hverdagen under pandemien har betydd enorme fremskritt for kunstig intelligens, både som arbeidsverktøy og hjelp til folk i hverdagen. 2022 blir det viktigste året for AI noensinne ifølge IBMs eksperter.

Continue reading

IBM lanserer nye lagringssystemer for virksomhetskritiske data

Dagens utfordringer for lagring, forvaltning og sikring av data er stadig voksende. Data blir sett på som virksomhetenes nye gull og vi møter stadig bedrifter som ønsker å bli bedre på hvordan de møter disse utfordringene med stadig økende krav både internt, fra eksterne samarbeidspartnere og fra eventuelle regulativer som bedriften må støtte.

Continue reading