Tom forteller

Livskvalitet i et armbånd?

Smarter Healthcare er et velkjent begrep under paraplyen Smarter Planet i IBM. Dette gjelder i aller høyeste grad her i Norge. I fjor leverte IBM en stor Smarter Cities Challenge studie til Stavanger med spesiell fokus på Smartere Helse – hit kan vi også kreditere alle IBMs viktige prosjekter i Helse-Norge. Hva skjer i markedet […]

Continue reading

Smått er stort

IBM’s banebrytende nanoforskning omfatter veldig mye, alt fra en ”nano-transistor” som kan sekvensiere ditt DNA, til utvikling av materialer som ”gror” av seg selv og som har ”designer”-egenskaper, det vil si man bestemmer selv materialets egenskaper ved å bestemme nøyaktig hvilke byggestener som materialet skal inneholde, helt ned til molekyler og atomer. En utfordring i […]

Continue reading

Kombiner privat og offentlig nettsky

Cloud computing gir brukerne tilpasningsdyktige løsninger – virtualiserte, skalerbare og selvbetjente. Men man bør ikke gå ut i den offentlige nettskyen før grunnlaget er på plass i en egen privat sky. I følge Gartner er virtualisering og cloud computing IT-sjefens viktigste områder i 2010. Ut fra antallet norske nyhetsartikler og konferanser om temaet er dette […]

Continue reading

Trenger vi et smartere helsesystem?

Media omtaler omtrent daglig den nye samhandlingsreformen for helse, vedtatt i Stortinget 27. april, og dens konsekvenser for sammenslåing og/eller nedlegging av sykehuser i Helse-Norge, men vi leser og hører lite om selve hjertet i hele helse-økosystemet, nemlig pasientens helsejournal. Vi har i Norge i dag en fastlegeordning som blant annet skal sikre oss best […]

Continue reading

Nanobrikke gir raske diagnoser

For å fortsette litt i samme spor som forrige bloggpost, hvor jeg fortalte om en DNA-test som er rimelig nok til å kunne allment benyttes, vil jeg vise dere en annen medisinsk nyvinning fra IBMs nanolaboratorier. Vi har utviklet en 1×5 centimeter stor silisiumbrikke som inneholder et helt lite testlaboratorium for å stille diagnoser. Testen […]

Continue reading

Vil du vite om du kan bli syk?

Jeg har lovet dere mer om nanoteknologi. Som tidligere nevnt var jeg for en stund siden i Zürich og besøkte vår nanoteknologi-lab. Enormt inspirerende for en teknolog som meg. Et av områdene IBM forsker på innen nanoteknologien er nyvinninger for medisinen. Blant IBMs siste nyvinninger er muligheten for å gjøre DNA-tester allment tilgjengelige. IBM har […]

Continue reading

Store små ting

IBMs nanoforskning favner bredt, fra en transistor som kan lese DNA til materialer som vokser av seg selv og kan spesialdesignes. Vi kan nå bestemme materialets egenskaper ved å velge nøyaktig hvilke byggesteiner det skal inneholde, helt ned til molekyler og atomer. Nanomaterialer er over alt. Jeg har for eksempel selv en jakke som er […]

Continue reading

Størrelsen teller!

I hvert fall når det gjelder nanoteknologi. En nanometer er en milliarddel av en meter. En vanndråpe spredt over en kvadratmeter. Det er ekstremt lite, men nettopp dette gir store muligheter. Nanovitenskap er ”læren om det som er lite”, altså atomer og molekyler. Jeg kom nettopp hjem fra et besøk ved vår nano-forskningslab i Zurich, […]

Continue reading