Tingenes internett

Hvordan få tingene til å snakke med oss – og hverandre

Share this post:

I IBM snakker vi ofte om ”the internet of things”, ”system of systems” og en smartere verden. Men hva betyr egentlig disse begrepene? De to første er ikke IBM-begreper, men forklarer mye om hva som skjer når den digitale verdenen møter den fysiske og intellektuelle – og skaper en smartere verden.

I løpet av det siste århundret, mer og mer de siste par tiårene, har vi sett fremveksten av et slags globalt datafelt. Jordkloden, naturgitte systemer, menneskelige systemer og fysiske gjenstander har alltid generert enorme mengder data, men vi har ikke tidligere vært i stand til å høre det, se det eller fange informasjonen. Nå er de fleste tingene i verden (ja, det er faktisk sant) utstyrt med sensorer, og vi har tilgang til disse dataene. I praksis betyr det at jorden har et sentralnervesystem som vi kan lese, og om nødvendig regulere.

Ved å ta en nærmere titt på de komplekse relasjonene mellom alle disse systemene, analysere dataene og finne mønstre, kan vi forstå dem. Det er det som gjør samfunnet mer effektivt og det er der nye innovasjoner blir til. Det skaper en smartere verden.

I denne videoen forklarer IBM-erne Mike Wing, Andy Stanford-Clark og John Tolva hva the Internet of things, system of systems og en smartere verden er.   En fin beskrivelse av hvordan vi nå kan lese verden, og utnytte informasjonen til bedre fungerende infrastruktur og en enklere hverdag.

More Tingenes internett stories

Vil forenkle teknisk informasjonsflyt med kunstig intelligens

Sharecat, som strukturerer teknisk informasjon for en rekke bransjer, vil ta i bruk kunstig intelligens for å øke sin teknologiplattforms skalerbarhet, kapasitet og automatisering. Et nylig fullført digitalt kartleggingsprosjekt viser et stort potensial. Sharecat leverer en skybasert teknologiplattform for håndtering av teknisk anleggsinformasjon til industrier med komplekse produksjonsanlegg både nasjonalt og internasjonalt. Nå skal den […]

Continue reading

People of IBM: Vilde Wittingsrud

Hun beskriver seg selv som en person som blir engasjert i mye rart, og går all in når hun først bestemmer seg. Derfor ser hun nå Formel 1 annenhver helg. I IBM jobber hun som Associate Consultant, bli bedre kjent med Vilde Wittingsrud: Jeg hadde aldri sett for meg å jobbe i IT-sektoren, men jeg […]

Continue reading

Skyreise-eksperter mot takeoff

Etter flere år uten store investeringer i Norge får Nordcloud endelig rammer til å satse offensivt. Endringen kommer som en konsekvens av IBMs kjøp av selskapet.

Continue reading