IBM Security Guardium Analyzer Tanıtımı

Bulut tabanlı veri keşfi, veri sınıflandırması ve güvenlik açığı taramasını kullanarak GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) ile ilgili verilere ilişkin güvenlik ve uyumluluk riskini etkili bir biçimde belirleyin.

Ortamınızın tamamı için tek bir veri koruma altyapısı

Aynı altyapı ve yaklaşımla veri koruma yolculuğunun tamamını destekleyin. IBM Security® Guardium®, veritabanlarından büyük veri, bulut, dosya sistemleri ve birçok başka sisteme kadar çeşitli ortamlarda kritik verilerinizin güvenliğinin, gizliliğinin ve bütünlüğünün sağlanmasına yardımcı olur.

IBM Security Guardium Topluluğu

IBM uzmanlarıyla iletişim kurun, meslektaşlarınızla tavsiyeleri ve en iyi uygulamaları paylaşın ve önemli ürünlere ilişkin en son haberleri takip edin

IBM Security Guardium App Exchange

Veri güvenliği yapınızı geliştirmek için uygulamalara ve bütünleştirmelere göz atın

IBM Security Guardium Bilgi Merkezi

Belgeleri inceleyin ve IBM Security Guardium veri koruma çözümlerinin kurulumuna, bakımına ve kullanımına ilişkin bilgiler bulun

IBM Security Guardium Etkileşimli Demosu

Akıllı veri koruma çözümlerinin size nasıl yarar sağlayacağını öğrenin

Guardium ürünleri

IBM Security Guardium Data Protection for Databases

Veri kaynaklarına erişimi izleyin, uyumluluk denetimlerini otomatikleştirin ve hassas verileri koruyun.

IBM Security Guardium Analyzer

GDPR uyumluluk için hizmet olarak sunulan analizi kullanarak kişisel verileri verimli bir şekilde bulun, verilerin karşı karşıya olduğu riskleri anlayın ve riskleri en aza indirmek için eyleme geçin.

IBM Security Guardium Data Protection for Files

Kuruluş genelinde sürekli olarak, yapılandırılmamış veri erişimini izleyin ve hassas verileri koruyun.

IBM Guardium Multi-Cloud Data Protection

İster tek bir bulutta, ister birden çok bulutta, isterse hibrit ortamlarda bulunuyor olsun, verileri kötü amaçlı kullanıma karşı korur.

IBM Multi-Cloud Data Encryption

İster tek bir bulutta, ister birden çok bulutta, isterse hibrit ortamlarda bulunuyor olsun, verileri şifreleme yetenekleriyle korur.

IBM Security Guardium Big Data Intelligence

Optimize edilmiş bir güvenlik büyük veri gölü oluşturarak mevcut veri güvenliği çözümünüzü zenginleştirin.

IBM Security Key Lifecycle Manager

Riskin en aza indirilmesini ve maliyetlerin düşürülmesini sağlamak için şifreleme anahtarı yönetimini merkezileştirin, kolaylaştırın ve otomatikleştirin.

IBM Security Guardium Data Protection for Big Data

Veri etkinliğine ilişkin tam görünürlüğü olan ölçeklenebilir bir mimariye dayanır; hem Hadoop hem de NoSQL ortamlarını destekler.

IBM Security Guardium Vulnerability Assessment

Veri havuzu güvenlik açıklarını zamanlanma yaparak taratıp saptayın ve ortamı güçlendirin.

Guardium hakkında daha fazla bilgi edinin

IBM Veri Güvenliği Hizmetleri

Fikri mülkiyeti ve kuruluş açısından asli öneme sahip diğer iş bilgilerini korumak için gereksinim duyduğunuz gücü elde edin.

IBM Identity Governance and Intelligence

Yaşam döngüsü, uyumluluk ve analitik yetenekleri aracılığıyla kullanıcı erişimi ve etkinliklerine ilişkin yetkilendirme, denetim ve raporlama.

İşinizi güçlendiren verilerin güvenliğini sağlayın

İhlaller, daha yaygın ve daha pahalıdır.

IBM Security Guardium Çözümünün Toplam Ekonomik Etkisi

Forrester Consulting araştırması, maliyet ve riski azaltma, üretkenliği artırma ve yatırım getirisini değerlendirme yollarını anlamanıza yardımcı olur.