Guardium ile diğer çözümlerin karşılaştırmasını merak ediyor musunuz? Ayrıntıları buradan öğrenin.

Guardium ile diğer çözümlerin karşılaştırmasını merak ediyor musunuz? Ayrıntıları buradan öğrenin. Modern veri güvenliğini karşılaştırın

IBM Guardium Data Protection for Databases nasıl çalışır

Tüm veri etkinliğini izleyin ve denetleyin

Veritabanı yöneticileri, geliştiriciler, dış kaynaklardan temin edilen personel de dahil olmak üzere kullanıcılar ve uygulamalar için tüm platform ve iletişim kurallarına ilişkin tüm işlemleri anlayın ve bunlar için tam görünürlük geliştirin. Ortak hizmet hesaplarında yetkisiz değişiklik yapan uygulama kullanıcılarını belirleyin. Yerel veritabanı log kaydı ve denetim işlevlerinden bağımsız olarak kullanıcı ve uygulama erişimi izleme olanağı sağlayın. Olağan dışı veri erişimi yapılarını saptamak için analitikten yararlanarak veri güvenliğini geliştirin.

Güvenlik ilkelerini gerçek zamanlı olarak uygulayın

Hassas veri erişimi, ayrıcalıklı kullanıcı eylemleri, değişiklik denetimi, uygulama kullanıcısı etkinlikleri ve güvenlik istisnaları için güvenlik ilkelerini izleyin ve uygulayın. Veri etkinliğini bir normal davranış referans noktasıyla otomatik olarak karşılaştırılarak olağandışı davranışı belirlemek için aykırı değer algılama analitiğinden yararlanın. SQL hataları gibi tanımlanabilen eşiklere dayanan özel durum ilkelerini destekleyin. Kredi kartı numaraları gibi belirli değer kalıpları için veritabanından çıkan verileri incelemek üzere çıkarma ilkelerini kullanın.

Uyumluluk iş akışlarını ve denetim etkinliklerini hızlandırın

Yerel veritabanı denetim işlevleri gerekmeden uyumluluk raporlaması, ilişkilendirme ve adli inceleme için kuruluşunuz genelinde denetim verilerini toplayın ve normalleştirin. Denetçilerin gerektirdiği görev ayrımını destekleyen, kurcalamaya dayanıklı bir veri erişimi denetim izi sağlayın. Doğru raporları doğru zamanda, doğru kişilere ulaştırmak amacıyla uyumluluk raporları oluşturmak ve elektronik imza ve yükseltme için bunları yönetim ekiplerine dağıtmak üzere özelleştirilebilir uyumluluk iş akışı otomasyonu sunun.

Farklı türde ortamları destekleyin

Guardium Data Protection, nerede depolandığından bağımsız olarak tüm verilerinizin güvenliğini sağlar. Veri keşfi ve sınıflandırması, güvenlik açığı değerlendirmesi ve giderilmesi, veri etkinliği izleme, uyumluluk hızlandırma şablonları ve diğer yetenekler; veritabanları, Büyük Veriler, dosyalar, anabilgisayar ve hizmet olarak sunulan veritabanı ortamlarına yayılabilir. Guardium Data Protection, şirket içinde ya da hibrit çoklu bulutta bulunan veri depolarına eşit koruma sağlar.

Veri ortamınızdaki değişikliklere hemen adapte olun

Yeni kullanıcılar, platformlar ve veri tipleri eklendikçe ayarlanan çevik ve uyarlanabilir bir veri koruma ortamı oluşturun. Sorunsuz yük dengeleme ve kendi kendine izleme gibi esnek ve katmanlı bir yaklaşımla her boyuttan veri koruma için ölçekleme yapın. İş odaklı kullanıcı deneyimi ve otomatik görevlerle veri güvenliğinin ve uyumluluğun devreye alınmasını ve yönetimini kolaylaştırın.

Kuruluşunuzun BT ve güvenlik ekosistemi ile entegre edin

Guardium Data Protection çözümünün tüm devreye alma sürümleri, modern iş ortamı genelindeki hassas verileri esnek bir şekilde korumak için IBM Security Guardium Insights for Cloud Pak for Security, IBM Security Guardium Data Encryption, IBM Security Guardium Vulnerability Assessment, IBM Cloud Pak for Data ve kuruluşun siber güvenlik altyapısındaki diğer araçlarla birlikte kullanılabilir.