IBM Guardium Data Protection for Databases nasıl çalışır

Tüm veri etkinliğini izleyin ve denetleyin

Veritabanı yöneticileri, geliştiriciler, dış kaynaklardan temin edilen personel ve uygulamalar da dahil olmak üzere kullanıcıların tüm platform ve iletişim kurallarına ilişkin tüm işlemlerine yönelik tam görünürlük geliştirin ve anlayın. Ortak hizmet hesaplarında yetkisiz değişiklik yapan uygulama kullanıcılarını belirleyin. Yerel veritabanı günlük kaydı ve denetim işlevlerinden bağımsız olarak kullanıcı ve uygulama erişimi izleme olanağı sağlayın. Olağan dışı veri erişimi yapılarını saptamak için analitikten yararlanarak veri güvenliğini geliştirin.

Güvenlik ilkelerini gerçek zamanlı olarak uygulayın

Hassas veri erişimi, ayrıcalıklı kullanıcı eylemleri, değişiklik denetimi, uygulama kullanıcısı etkinlikleri ve güvenlik istisnaları için güvenlik ilkelerini izleyin ve uygulayın. Veri etkinliğini, normal bir davranış referans değeriyle otomatik olarak karşılaştırarak olağandışı davranışı belirlemek için aykırı değer algılama analitiğini kullanın. SQL hataları gibi tanımlanabilen eşiklere dayanan özel durum ilkelerini destekleyin. Kredi kartı numaraları gibi belirli değer kalıpları için veritabanından çıkan verileri incelemek üzere kalıptan çıkarma ilkelerini kullanın.

Uyumluluk iş akışlarını ve denetim faaliyetlerini hızlandırın

Yerel veritabanı denetim işlevleri gerekmeden uyumluluk raporlaması, ilişkilendirme ve adli inceleme için kuruluşunuz genelinde denetim verilerini toplayın ve normalleştirin. Denetçilerin gerektirdiği görev ayrımını destekleyen, kurcalamaya dayanıklı bir veri erişimi denetim izi sağlayın. Doğru raporları doğru zamanda doğru kişilere ulaştırmak amacıyla uyumluluk raporları oluşturmak ve elektronik imza ve yükseltme amacıyla bunları yönetim ekiplerine dağıtmak için özelleştirilebilir uyumluluk iş akışı otomasyonu sunun.

Farklı türde ortamları destekleyin

IBM Guardium Data Protection for Databases Windows, UNIX, Linux, AS/400 ve z/OS üzerindeki IBM DB2, Oracle, Teradata, Sybase, Microsoft SQL Server gibi önemli işletim sistemlerinde çalıştırılan kurumsal veritabanlarını ya da veri ambarlarını destekler. Özel ve paketlenmiş uygulamaların yanı sıra temel kurumsal kaynak planlama ve müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarını da destekler.

Veri ortamınızdaki değişiklikleri hemen benimseyin

Yeni kullanıcılar, platformlar ve veri tipleri eklendikçe ayarlanan çevik ve uyarlanabilir bir veri koruma ortamı oluşturur. Sorunsuz yük dengeleme ve kendi kendine izleme gibi esnek ve katmanlı bir yaklaşımla her boyutta veri korumayı ölçeklendirir. İş odaklı kullanıcı deneyimi ve otomatik görevlerle veri güvenliğinin ve uyumluluğun devreye alınmasını ve yönetimini kolaylaştırır.

IBM Security Guardium'un diğer özelliklerinden yararlanın

IBM Guardium Data Protection for Databases iş ortamında hassas verileri esnek bir biçimde korumak için IBM Guardium Data Protection for Big Data ve IBM Guardium Data Protection for Files, IBM Guardium Data Encryption, IBM Guardium Vulnerability Assessment, IBM Multi-Cloud Data Protection, IBM Guardium Multi-Cloud Data Encryption ve daha birçok çözümle birleştirilebilir.

Müşteriler nasıl kullanıyor?

 • Guardium gezinme bölmesine genel bakışın ekran görüntüsü

  Yapılandırılmış veri güvenliği zorluklarını ele alın

  Sorun

  Veriler dinamiktir, dağıtılmış durumdadır ve çok rağbet görür - ve veritabanları, kuruluşunuzun en hassas verilerinden bazılarını barındırır. Güvenlik ve uyumluluğun desteklenmesi için yerel günlük kaydı yaklaşımları işlevsel olarak karmaşık olabilir ve veri gizliliğini sağlamaz.

  Çözüm

  IBM Security Guardium Data Protection for Databases, önde gelen işletim sistemlerindeki veritabanlarında ve veri ambarlarında barındırılan yapılandırılmış veriler için bütünsel bir veri güvenliği platformu sunar.

 • Verileri analiz etmek için Guardium gösterge panosunun ekran görüntüsü

  Verileri analiz edin ve görünürlük elde edin

  Sorun

  Verilerin sürekli olarak değişmesi, hareket etmesi ve yeni kullanıcıların verilere erişmesi nedeniyle hangi verilere sahip olduğunuzu, bunların nasıl kullanıldığını ve bunlardan herhangi birinin sizi güvenlik ya da uyumluluk bakımından riskle karşı karşıya bırakıp bırakmadığını anlamak zor olabilir.

  Çözüm

  Guardium, kritik verileri otomatik olarak keşfeder ve riski açığa çıkarır, platformlar ve kullanıcılar çapındaki tüm işlemler ve protokoller için görünürlük sağlar.

 • Veri etkinliği gösterge panosunun ekran görüntüsü

  Kritik verileri koruyun

  Sorun

  İçeriden gelen tehdit ve dış saldırılar, veriler için tehlike arz eder; ancak geleneksel yaklaşımlar görevler ayrılığı ilkesini uygulayamaz, gerçek zamanlı olarak şüpheli etkinliği tanıyamaz ya da harekete geçmenize yardımcı olamaz. Uyumluluk zorunlulukları ve potansiyel denetimler, karmaşıklığı artırır.

  Çözüm

  Guardium, operasyonların hızlandırılması ve denetimlerde başarısız olma riskinin azaltılması için uyumluluk otomasyonu ile birlikte izleme, uyarı oluşturma, engelleme ve karantinaya alma dahil olmak üzere gerçek zamanlı yetenekler aracılığıyla hassas veriler için tam korumaya olanak sağlar.

 • GDPR uyumluluğunu analiz etmek için Guardium gösterge panosunun ekran görüntüsü

  Değişen ortamlara ve gereksinimlere uyum sağlayın

  Sorun

  Sürekli olarak genişleyen ortamlar, yeni platformlar, değişen uyumluluk gereksinimleri ve dinamik kullanıcılar, verilerin korunmasını karmaşık bir zorluk haline getirir.

  Çözüm

  Guardium, BT ortamınızdaki değişiklikleri sorunsuz bir biçimde işler, yeni veri kaynaklarının güvenliğini sağlamanıza ve sisteminizi genişletmenize ya da yeni kullanıcılar eklemenize imkan tanır. Bu esnek, katmanlı yaklaşım, en kritik varlıklarınızı korurken aynı zamanda maliyetleri düşürmenize olanak sağlar.

Teknik ayrıntılar