IBM Data Risk Manager ile riskleri azaltın

Bilmedikleriniz size zarar verebilir. Hassas iş verileriyle ilgili, iş süreçlerini, operasyonları ve rekabet pozisyonunu etkileyebilecek riskleri belirleyin ve önlenmesine yardımcı olun. IBM Data Risk Manager, üst düzey yöneticiler ile ekiplerine, işletmelerini korumak için harekete geçmelerine olanak sağlamak amacıyla verilerle ilişkili iş risklerini açığa çıkarmalarına, analiz etmelerine ve görselleştirmelerine yardımcı olan, işletme tarafından kullanılabilecek bir veri riski kontrol merkezi sağlar.
İş uygulamalarının nerede barındırıldığını vurgulayan ve OneTrust'tan içe aktarılan tüm iş uygulamalarının gizlilik riskini sağlayan bir veri riski gösterge panosu.

Hassas iş verilerini açığa çıkarın

Dahili ve harici tehditler nedeniyle risk altında olan yüksek değerli, işle ilgili hassas bilgi varlıklarını belirleyin. En değerli verilerle bağlantılı iş meta verilerinin bir uçtan uca görünümünü sağlayın.

Potansiyel riskleri analiz edin

İşle ilgili hassas bilgi varlıklarını, verilerini ve süreçlerini etkileyebilecek potansiyel risklere ilişkin erken görünürlük sağlayın.

Veri riskini görselleştirin

İşletme tarafından kullanılabilecek bir veri riski kontrol merkezi aracılığıyla üst düzey yöneticilere anlam ve değer sunun. Süreçleri iyileştirmek ve riskleri azaltmak için BT, güvenlik ve iş kolu ile diyaloglara olanak sağlayın.

Temel Özellikler

  • İnteraktif veri riski kontrol merkezi
  • Verilerin keşfedilmesi ve sınıflandırılması
  • Otomatik analitik
  • İş riski değerlendirmesi ve modellemesi

Ürün resimleri