IBM MQ on Cloud nedir?

IBM MQ için dört devreye alma modelinden biri olan IBM MQ on Cloud, bulutta çalışır, çeşitli platformlar üzerindeki uygulamalar arasında tek mesajlaşma merkezi olarak görev yapar ve verileri nerede olduğu ya da biçimlendirmesi fark etmeksizin birbirine bağlar. IBM MQ on Cloud'un bulutta sizin için yönetilmesi sayesinde, tüm ilgili altyapı sorumluluğundan kaçınabilirsiniz.

IBM MQ, rakiplerin mesaj kuyruklama ürünlerinin yinelenen mesajlar gönderdiği ya da hiç mesaj göndermediği durumlarda, tüm devreye alma biçimleriyle tek seferlik mesajlaşma sağlayan tek üründür. Ayrıntılı kimlik doğrulaması ve uçtan uca şifreleme ile güvenli ve yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve olağanüstü durum kurtarma ile esnek olacak şekilde tasarlandı.

→ Temel IBM MQ ürününü tanıyın

IBM MQ on Cloud, fazlasıyla hazır, istekli ve yetenekli

Sizin için yönetilir

Artık IBM MQ'yu çalıştıran sistemlerinizin bakımını yapmanız, bunları izlemeniz, yükseltmeniz ya da bunlara yama uygulamanız gerekmiyor. IBM bunu sizin için yapar, böylece daha fazla güvenliğe sahip olabilir ve iş uygulaması inovasyonuna odaklanabilirsiniz.

Dakikalar içinde geçiş yapılır

IBM, mesaj kuyruğu yöneticilerinizi birkaç dakika içinde IBM MQ kesintisiz teslim akışının en yeni sürümüne geçirir ve bunları tek tıkla yaratmanıza, yükseltmenize ve bunlara erişmenize olanak sağlar.

İş yükü başına ödeme

Yalnızca kullandığınız kadar ödeme yapabilirsiniz. Mevsimsel talep doğrultusunda daha fazlasını kullanma ya da saatlik talep doğrultusunda kolaylıkla ölçekleme seçenekleriyle birlikte kapasiteyi başlangıçta satın alın.

Çok bulutlu ortamda kullanılabilir

Birden çok bulut, platform ve orkestrasyon, genellikle birden çok API gerektirir. Ancak IBM MQ on Cloud ile çoklu bulut bağlanırlığı için yalnızca tek, standart API'ye ihtiyaç duyarsınız.

IBM MQ on Cloud'u iki şekilde kullanabilirsiniz

Şirket içi bilgileri bulutta kullanılabilir hale getirmeniz gerekir

Şirketiniz, e-ticaret işlemlerini kolaylaştırmak için bulutta bir mobil uygulama kullanır.

IBM MQ on Cloud, hangi ürünlerin mevcut olduğu hakkında kullanıcılara gerçek zamanlı bilgi vermek için şirket içi envanter sistemini tüketici uygulamasına bağlar.

Bir bulutu ve bulut üzerindeki MQ uygulamasını şirket içindeki MQ uygulamasına ve envanter sistemine bağlayan şemada tasvir edildiği şekilde, şirket içindeki verileri IBM MQ on Cloud sayesinde bulutta kullanılabilir hale getirin

Farklı konumlarda barındırılan uygulamalar arasında bağlantı kurmanız gerekir

Şirketiniz temel BT sistemlerini San Francisco'da barındırıyor, ancak paketler Londra'daki bir depoda işleniyor.
IBM MQ on Cloud, mesajları güvenilir bir biçimde bir lokasyondan diğerine aktarır. Londra ofisinin takip edilmesi gereken her pakete ilişkin "gönderi" verisini şifrelemesine ve San Francisco ofisinin bu bilgileri daha güvenli bir biçimde almasına ve işlemesine olanak sağlar. Her iki ofis de bilgilerin kaybolmayacağından emin olabilir.

Londra'daki işlemleri ve buluttaki MQ uygulamasını bir başka bulut üzerindeki MQ uygulamasına ve San Francisco'daki temel BT sistemlerine bağlayan şemada tasvir edildiği şekilde, IBM MQ on Cloud'u kullanarak farklı lokasyonlarda barındırılan uygulamaları birbirine bağlayın

IBM MQ on Cloud tercih ettiğiniz bulutta çalışır

IBM MQ'nun IBM Cloud Private üzerinde devreye alınmasını temsil eden simge

IBM Cloud Private üzerinde IBM MQ

IBM MQ'yu IBM Cloud™ Private üzerinde, kendi güvenlik duvarınızın ardında devreye alın.

IBM MQ'nun IBM Cloud Privat üzerinde devreye alınmasını temsil eden simge

Bulutunuz üzerinde IBM MQ

Uygun olan herhangi bir genel bulut üzerinde çalışmaya başlamak için mevcut IBM MQ lisansınızı kullanın.

IBM Cloud ya da AWS üzerinde yönetilen hizmet olarak IBM MQ on Cloud'u temsil eden simge

Yönetilen hizmet olarak IBM MQ on Cloud

IBM Cloud ya da Amazon Web Services (AWS) üzerinde yönetilen IBM MQ deneyimi edinin.

Hemen kullanmaya başlayın, daha sonra ödeyin

IBM MQ on Cloud'u ücretsiz olarak kurun ve kullanmaya başlayın. Bir fiyatlandırma planına ihtiyacınız olup olmadığına daha sonra karar verin.