Genel Bakış

Mühendislik yaşam döngüsü yönetimi

Günümüzün yazılıma dayalı ürünlerinin geliştirilmesi, ürün yaşam döngüsünün yönetilmesine yönelik entegre bir yaklaşım gerektirir. Günümüzde ekiplerin kaliteyi artırmak, riski en düşük seviyeye indirmek ve teslimi hızlandırmak için bağlantıda kalmaları, birbirleriyle uyumlu olmaları ve gerçeğin tek versiyonuna erişmeleri gerekir. Mühendislik yaşam döngüsü yönetimi (ELM), gereksinimlerin, modellemenin, testlerin, yayınlamanın ve raporlamanın yönetilmesi ve aynı zamanda iyileştirilmiş işbirliği için ekip iş akışlarının optimize edilmesi amacıyla bütünsel bir ortam sağlar.

Bir IDC analist raporu olan How to Fuel the Digital Engine Driving Product Development (Ürün Geliştirmeyi Yönlendiren Dijital Motor Nasıl Desteklenmeli) adlı makaleyi inceleyerek daha derinlemesine bilgi edinin.

IBM Engineering Lifecycle Management Çözümleri Müşterilerin Kurumsal Ölçekte Uyumluluk Sağlamalarına Yardımcı Oluyor
Play Icon

IBM Engineering Lifecycle Management çözümleri müşterilerin kurumsal ölçekte uyumluluk sağlamalarına yardımcı oluyor (02:26)

Avantajlar

Ürün karmaşıklığını yönetin

Mühendislik yaşam döngüsü yönetimi, daha iyi karmaşık sistem geliştirme, ekipler ile tedarikçi/iş ortağı ekosistemleri arasında iyileştirilmiş işbirliği ve giderek daha fazla asli öneme sahip olan ve güvenlik açısından kritik ürünlere yönelik uyumluluk gereksinimlerinin ve yasal gereksinimlerin daha iyi karşılanması için uygulama yaşam döngüsü yönetimi çözümlerinin işlevlerini genişletir.

Ekip üretkenliğini artırın

Bütünsel bir mühendislik yaşam döngüsü yaklaşımıyla dağınık durumdaki ekipleri birbiriyle bağlantılı halde tutun, gerçek zamanlı işbirliğini genişletin, basit görevleri otomatikleştirin, yinelenen işleri azaltın ve tüm ürün yaşam döngüsü çapında takip edilebilirliği iyileştirin.

Riski en düşük seviyeye indirin, avantajı en yüksek seviyeye çıkarın

Rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olması için test senaryolarını gereksinimlere entegre edin, yapay zekayla kaliteyi artırın, sektör uyumluluk standartları için şablonlara erişin ve ürün kalitesini yönetin.

Sistem mühendisliği çözümleri

Gereksinim yönetimi

Gereksinim yönetimi, ürün yaşam döngüsü yönetimi için bir temel uygulama ve çerçeve görevi görür. Proje kapsamını kontrol eder, zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Aynı zamanda, geliştirilmiş takip edilebilirlik ve iyileştirilmiş işbirliği ile ürün geliştirme için daha iyi içgörüler elde edilmesini sağlar.

Model Tabanlı Sistem Mühendisliği (MBSE)

Ürün karmaşıklığı giderek artarken, model tabanlı daha iyi sistem tasarımları sağlama gereksinimi de artmaktadır. Model Tabanlı Sistem Mühendisliği, farklı ekiplerin gereksinimleri analiz etmek, tasarım kararlarını optimize etmek ve işlevselliği doğrulamak için işbirliği yapmalarına imkan tanır. Ayrıca, ekipler tasarım incelemelerini gerçekleştirir ve teslimi otomatikleştirirler.

Çevik yazılım geliştirme iş akışı yönetimi

Etkili işbirliğine gerçek zamanlı olarak olanak sağlanması, dağınık, disiplinler arası ekiplerin başarısı açısından kritik önem taşır. İş akışı yönetiminin doğru şekilde gerçekleştirilmesi, işbirliği için bir açık mimari, hızlandırılmış bir çevik geliştirme modeli ve yönetişim otomasyonu sağlar.

Test yönetimi ve kalite güvence

Kalite yönetimi, avantaj fırsatları yaratır, ancak ürün kalitesinin artırılması için kapsamlı test planlamasına yönelik işbirliğine dayalı, web tabanlı araçlara ihtiyaç var. Entegre test çözümleri, anında geri bildirim, en yüksek düzeyde verimlilik ve düşük maliyet için olağanüstü ölçüde açıklık sağlar.

Sistem mühendisliği araçları ve yazılımları

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü süreci optimizasyonu

IBM mühendislik yaşam döngüsü optimizasyonu olanakları, mühendislik verilerinin analiz edilmesi, süreçlerin yönetilmesi, en iyi uygulamaların belirlenmesi, özel raporların oluşturulması ve üçüncü kişi entegrasyon bağdaştırıcılarının yönetilmesi için iyileştirilmiş işlevlerle standart uygulama yaşam döngüsü yönetimi yeteneklerini genişletir.

Uçtan Uca ELM Araç Takımı (ELM Base)

IBM ELM Araç Takımı – Base; sistem ve yazılım mühendisliği yönetiminin üç temel bileşenini paket haline getirir: gereksinimler, testler ve iş akışı yönetimi. Bu paket, bütünsel bir geliştirme yönetimi ortamının oluşturulması için gerekli temeli etkin bir biçimde sağlar.

Genişletilmiş ELM Yazılım Takımı

Genişletilmiş IBM ELM Araç Takımı paketi, sistem ve yazılım mühendisliği yönetiminin beş temel bileşeni aracılığıyla genişletilmiş bir geliştirme yönetimi ortamı sağlar: Gereksinimler, testler, iş akışı yönetimi, sistem tasarımı ve mühendislik verileri analizi.

INCOSE'un sistem mühendisliğinin geleceğine ilişkin görüşleri

Sistemlerin sistemleri, ekiplerin ekipleri. Gelecekte bizi başka neler bekliyor? International Council on Systems Engineering, geleceğe ilişkin görüşlerin paylaşıyor.

 

Mercedes mühendislikte dijital dönüşüme gidiyor

Karmaşık, bağlantılı sistemlerin geliştirilmesinde IBM araçlarının entegre bir bileşiminin kullanılmaya başlanması, inovasyona elverişli bir ortam yaratıyor.

Sonraki adımlar