Czym jest architektura Hyperledger Fabric?

Architektura Hyperledger Fabric, będąca projektem typu Open Source prowadzonym przez Linux Foundation, to modułowa struktura łańcucha bloków (blockchain), która stanowi faktyczny standard korporacyjnych platform blockchain. Zaplanowana jako fundament rozwoju aplikacji klasy korporacyjnej i rozwiązań branżowych, ta otwarta architektura modułowa korzysta z gotowych do uruchomienia komponentów, dzięki czemu obejmuje szerokie spektrum zastosowań.

Nad rozwojem architektury Hyperledger Fabric pracuje wspólnie ponad 120 000 organizacji i ponad 15000 inżynierów. Oferuje ona unikalne podejście, dzięki któremu możliwe jest osiąganie wydajności w odpowiedniej skali przy jednoczesnym zachowaniu zasad ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach.


Jak działa architektura Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric jest otwartą, sprawdzoną, korporacyjną platformą służącą do obsługi rozproszonego rejestru. Została wyposażona w zaawansowane mechanizmy kontroli ochrony prywatności, więc uczestnicy sieci dysponujący odpowiednimi uprawnieniami (znani) współużytkują tylko te dane, które zostały im udostępnione.

Inteligentne umowy dokumentują procesy biznesowe, które mają podlegać automatyzacji dzięki zastosowaniu obowiązujących strony warunków samowykonalnych zapisanych w wierszach kodu. Kod i zawarte w nim umowy istnieją w rozproszonej, zdecentralizowanej sieci łańcucha bloków. Transakcje mogą być śledzone i nie można ich cofnąć, co sprzyja budowaniu zaufania między organizacjami. Pozwala to firmom na szybsze podejmowanie bardziej świadomych decyzji — przy jednoczesnej oszczędności czasu, obniżeniu kosztów i ograniczeniu ryzyka.


Korzyści wynikające z użytkowania architektury Hyperledger Fabric

Sieć autoryzowana

Przejdź z otwartej sieci uczestników anonimowych na budowanie zaufania w sieci znanych użytkowników.

Transakcje poufne

Prezentuj tylko te dane, które mają być udostępniane wybranym przez Ciebie stronom.

Architektura umożliwiająca dołączanie komponentów

Dostosuj łańcuch bloków do potrzeb swojej branży z użyciem architektury umożliwiającej dołączanie komponentów i zrezygnuj ze strategii zakładającej istnienie jednego, uniwersalnego rozwiązania.

Łatwe rozpoczęcie pracy

Zamiast uczyć się niestandardowych języków i architektur, zaprogramuj inteligentne umowy w językach używanych obecnie przez Twój zespół.

Dlaczego Hyperledger Fabric leży u podstaw platformy blockchain

IBM zaleca firmom, aby podczas budowania produkcyjnego rozwiązania opartego na łańcuchu bloków nie stosowały wyłącznie bezpłatnego środowiska Open Source. IBM (i inni dostawcy) oferują komercyjne dystrybucje, które zawierają odpowiednie narzędzia i systemy wsparcia.

IBM Blockchain Platform jest komercyjną dystrybucją architektury Hyperledger Fabric od IBM, która obejmuje pełne, nieprzerwane wsparcie dla rozwiązania Open Source na podstawie umów dotyczących jakości usług (SLA). Jest wyposażona w najbardziej zaawansowany zestaw narzędzi podnoszących produktywność oraz narzędzi do zarządzania i obsługi rozwiązania z dziedziny łańcucha bloków.

Architektura Hyperledger Fabric to łańcuch bloków typu Open Source przeznaczony dla biznesu

Innowatorzy z różnych branż, takich jak finanse, bankowość, opieka zdrowotna, internet rzeczy, łańcuch dostaw, produkcja i technologia, tworzą otwarte, standaryzowane, korporacyjne struktury łańcucha bloków i kod bzowy z wykorzystaniem architektury Hyperledger Fabric w celu osiągania wymiernych wyników biznesowych.

148

firm korzystających z sieci Hyperledger

18,4 milionów

wierszy kodu

Przypadki użycia łańcucha bloków

Ułatwianie transgranicznego handlu z użyciem łańcucha bloków

Dowiedz się, jak łańcuch bloków i we.trade ułatwiają handel.

Łączenie plantatorów i konsumentów

Dowiedz się, jak Farmer Connect i IBM Food Trust łączą plantatorów kawy i konsumentów za pomocą łańcucha bloków.

Wysyłka i zakupy w The Home Depot

Zobacz, w jaki sposób łańcuch bloków udostępnia w czasie rzeczywistym współużytkowane i zaufane informacje o towarach w ramach całego procesu wysyłki i odbioru.

Pierwsza w swoim rodzaju platforma blockchain zmienia proces przyznawania gwarancji bankowych

Dowiedz się, jak ten proces umożliwia wszystkim stronom uzyskanie prawnie wiążących gwarancji i zarządzanie nimi oraz skraca czas wystawienia dokumentów do jednego dnia.

Transformacje oprogramowania dzięki wielochmurowemu rozwiązaniu opartemu na łańcuchu bloków

Zapoznaj się z osiągnięciami firm Vertrax i Chateaux w dziedzinie wdrażania środowisk wielochmurowych.

Otwieranie lokali z wykorzystaniem systemu bezdotykowych biletów cyfrowych w technologii blockchain

Odkrywając nowe sposoby na organizowanie kameralnych spotkań, wydarzeń na świeżym powietrzu i występów na żywo, centrum Adrienne Arsht Center for the Performing Arts w Miami korzysta z technologii blockchain, aby zapewnić bezpieczny system bezdotykowych biletów cyfrowych.

Zasoby

Dowiedz się więcej o technologii blockchain

Pogłębiaj swoją wiedzę o łańcuchu bloków — dowiedz się, jak działa i jakie korzyści może przynieść Twojej firmie.

Funkcje bezpieczeństwa technologii blockchain

Dowiedz się więcej na temat wielu sposobów, w jakie technologia łańcucha bloków może pomóc w zabezpieczeniu Twoich danych, w zależności od ich struktury, typu wybranej sieci oraz udzielonych uprawnień.

Płynna integracja inteligentnych umów i zarządzania siecią

Wypróbuj produkt IBM Blockchain Platform Extension for VSCode. Odkrywanie, kodowanie, testowanie, debugowanie, pakowanie, wdrażanie oraz publikowanie inteligentnych umów i aplikacji w ramach jednego narzędzia.

Postępy we wdrażaniu łańcucha bloków w biznesie

Dowiedz się więcej o tym, jak społeczność Hyperledger promuje globalną współpracę w ramach rozwiązań typu Open Source.

Rola technologii blockchain w obliczu kryzysu

Dyskusja panelowa na temat niektórych ze sposobów, w jakie łańcuch bloków może odpowiadać na wyzwania roku 2020, a także pracy, która wciąż jest przed nami.

Raport o stanie technologii blockchain

Dołącz do dyskusji liderów branży na temat technologii blockchain, przeznaczonej dla programistów i liderów technologicznych.

Rozwiązania

Łańcuch bloków w służbie zdrowia i sektorze biomedycznym

Rozwiązuj problemy związane z zaufaniem, przejrzystością i integralnością danych przy użyciu sieci i rozwiązań opartych na technologii blockchain

Technologia blockchain w rozwiązaniach dla łańcuchów dostaw

Szybsze rozwiązywanie problemów, budowanie zaufania i wzmacnianie odporności sieci łańcucha dostaw dzięki platformie IBM Blockchain.

Rozwiązania oparte na łańcuchu bloków dla finansowania handlu

Reforma handlu i sposobów jego finansowania dzięki naszej sieci eksperckiej i czołowej platformie branżowej.

Technologia blockchain dla usług finansowych

Budowanie większego zaufania, a także zapewnienie nowego poziomu przejrzystości, prostoty i efektywności w ramach każdej transakcji finansowej.

Technologia blockchain dla instytucji rządowych

Zapisywanie budżetu przy użyciu nowych procesów automatyzacji, bezpieczniejsze współużytkowanie danych i wyciąganie wniosków na podstawie danych, które już zostały zebrane.

Technologia blockchain w mediach i rozrywce

Technologia łańcucha bloków umożliwia transformację sposobów kupowania reklam online, sprzedaży biletów online, zarządzania prawami itp.