Przyszłość transakcji przeprowadzanych między firmami to interfejs API w połączeniu z elektroniczną wymianą danych (EDI).

Przegląd

Transformacja sieci biznesowych w celu usprawnienia współpracy na linii firma-firma (B2B)

Zarządzamy coraz bardziej złożonymi ekosystemami wielu przedsiębiorstw korzystających z niejednolitych systemów, procesów i narzędzi. Aby wyróżnić się w dzisiejszej gęsto połączonej globalnej gospodarce, trzeba radykalnie uprościć łączność między ludźmi, systemami i danymi, które mają znaczenie dla Twojej firmy.

Odkryj, w jaki sposób inteligentne sieci biznesowe zoptymalizowane pod kątem współpracy na linii firma-firma (B2B) i firma-klient (B2C) pomagają w ograniczeniu odseparowania, umożliwiają przepływ informacji w całej firmie i szybkie włączanie do systemu nowych partnerów biznesowych, a także napędzają współpracę między liniami biznesowymi, dostawcami, przewoźnikami i klientami.

Półciężarówka jadąca po autostradzie w okolicy wiejskiej

IBM Sterling B2B Collaboration

Korzyści

Łatwiejszy kontakt z partnerami

Większa elastyczność dzięki możliwości łączenia się z siecią B2B za pomocą interfejsów API zgodnych ze specyfikacją REST.

Dobre zabezpieczenia i skalowalność

Obsługa najbardziej wymagających obciążeń i transakcji z ochroną danych przez szyfrowanie.

Dostęp do globalnej sieci

Zmniejszenie złożoności obsługi połączeń B2B dzięki dostępowi do sieci ponad 800 000 partnerów biznesowych.

Możliwości śledzenia, monitorowania i kontroli

Szybkie identyfikowanie, priorytetyzowanie i formułowanie zaleceń dotyczących najlepszych działań.

Elastyczność i szybkość w chmurze

Ochrona bieżących inwestycji i łatwa integracja nowych technologii w chmurze.

Łączność 24x7 z nadmiarowością

Ustanowienie całodobowej, ciągłej wymiany informacji B2B.

Rozwiązania wspomagające współpracę na linii firma-firma (B2B)

Cyfrowa sieć łańcucha dostaw

Usprawnienie procesów wykonywanych w ramach łańcucha dostaw dzięki użyciu rozwiązań do bezproblemowej, wszechstronnej i bezpiecznej łączności, zbudowanej w taki sposób, aby skalować rozwiązania z wykorzystaniem wbudowanej sztucznej inteligencji, która wykrywa anomalie, zanim spowodują one problemy.

Rozszerzona widoczność i zaufane dane

Osiąganie kolejnych poziomów wydajności, ograniczania kosztów i redukcji ryzyka w operacjach obejmujących wiele przedsiębiorstw dzięki rozwiązaniom opartym na łańcuchach bloków (blockchain).

Zarządzane przesyłaniem plików

Ujednolicona platforma przesyłania plików pozwala udostępniać i śledzić przepływ informacji o newralgicznym znaczeniu dla działalności w obrębie przedsiębiorstwa i sieci partnerów biznesowych.

Brama B2B

Zintegrowanie wszystkich złożonych procesów firma-firma (B2B) i elektronicznej wymiany danych (EDI) w społecznościach partnerów biznesowych za pomocą jednej bramy.

Włączanie do systemu partnerów biznesowych i zarządzanie nimi

Skróć czas i ogranicz zasoby potrzebne do włączenia do systemu nowych partnerów, jednocześnie skutecznie zarządzając kontaktami z istniejącymi partnerami.

Transformacja danych

Zautomatyzuj na poziomie przedsiębiorstwa złożone transformacje i sprawdzanie poprawności danych między różnymi ustrukturyzowanymi i nieustrukturyzowanymi formatami w oparciu o standardy branżowe bez potrzeby kodowania.

Usługi w dziedzinie łańcucha dostaw

Budowanie inteligentniejszych sieci biznesowych, aby usprawnić współpracę B2B w całym łańcuchu dostaw. Eksperci IBM® pomogą Ci uczynić Twój łańcuch dostaw bardziej odpornym, elastycznym i przewidywalnym.

Przykładowe wdrożenia współpracy B2B

Saint-Gobain Abrasives automatyzuje procesy łańcucha dostaw

Dzięki sieci elektronicznej wymiany danych (EDI) opartej na chmurze ten globalny producent wyeliminował ręczne procesy oparte na dokumentach papierowych i zwiększył wydajność, co przyniosło oszczędności kosztów rzędu 92% na zamówienie.

Li & Fung automatyzuje i standaryzuje działalność oraz redukuje koszty

Manny Fernandez, dyrektor ds. technologii w Fung Group, wyjaśnia, dlaczego IBM Sterling® B2B Integrator jest jedynym narzędziem używanym we wszystkich integracjach w firmie.

The Home Depot: Szybsza realizacja, lepsze relacje

Home Depot wykorzystuje IBM Blockchain, aby uzyskać dostęp do stanów magazynowych w czasie rzeczywistym, zmniejszając liczbę sporów z dostawcami o ponad połowę i skracając rozwiązywanie sporów z miesięcy do dni.

Brother International Europe korzysta z zarządzanych usług elektronicznej wymiany danych

Brother International Europe zmniejsza ryzyko związane z łańcuchem dostaw i oszczędza miliony euro.

MISUMI USA zapewnia klientom wysoką jakość usług w ramach handlu elektronicznego

MISUMI USA automatyzuje procesy integracji klientów i zakupów, przyspieszając wprowadzanie zamówień i obniżając koszty.

Coastal Pacific przeprowadza płynną migrację 3,5 mln elektronicznych transakcji EDI

Dzięki platformie IBM firma Coastal Pacific osiągnęła swój cel, jakim było zapewnienie możliwości samoobsługi, aby przygotować się na przyszły rozwój, przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na administrację o 60%.

Zasoby

Wpisy na blogu o współpracy B2B

Zdobądź świeże pomysły i zapoznaj się z fascynującymi punktami widzenia na wszystkie sprawy związane ze współpracą B2B.

Akademia współpracy B2B

Zainteresuj się jeszcze bardziej rozwiązaniami do współpracy B2B dzięki szczegółowym webinariom na żądanie.

Społeczność IBM Supply Chain

Poznaj sprawdzone procedury w zakresie integracji B2B i zarządzanego przesyłania plików dostępne w społeczności użytkowników i ekspertów.

Następne kroki