Czym jest współpraca B2B?

Współpraca B2B to sieć organizacji działających wspólnie na rzecz planowania i realizacji działań oraz osiągania wspólnych celów — zwiększenia efektywności, redukcji kosztów, wdrażania innowacyjnych produktów i doskonalenia obsługi klienta. Wspólne inicjatywy, w których firmy skutecznie współpracują i zarządzają relacjami z dostawcami, radykalnie przybliżają je do tych celów.

Sieci B2B stale zwiększają swoje rozmiary i poziom złożoności

Zarządzamy coraz bardziej złożonymi ekosystemami wielu przedsiębiorstw korzystających z niejednolitych systemów, procesów i narzędzi. Aby wyróżnić się w obecnej rzeczywistości gospodarczej, w której wszystko jest ze sobą połączone, konieczne jest radykalne uproszczenie komunikacji pomiędzy ludźmi, systemami i danymi, które mają znaczenie dla rozwoju działalności.

Inteligentne sieci biznesowe zoptymalizowane pod kątem wymiany wartości zarówno z klientami biznesowymi, jak i indywidualnymi, umożliwiają integrację dotychczas odizolowanych procesów, wspomagają przepływ informacji w firmie, ułatwiają włączanie nowych partnerów oraz pomagają zacieśnić współpracę pomiędzy różnymi obszarami działalności, dostawcami, przewoźnikami i klientami.

Najważniejsze cechy

Całodobowa komunikacja z nadmiarowością połączeń
Zapewnij stałą wymianę informacji pomiędzy firmami

Bezpieczeństwo i skalowalność dzięki szyfrowaniu danych
Zadbaj o obsługę najbardziej wymagających obciążeń i transakcji

Globalna sieć ponad 500 000 powiązanych partnerów handlowych
Uprość komunikację pomiędzy firmami

 

Śledzenie i kontrola
Szybko identyfikuj najlepsze działania, nadawaj im priorytety i wydawaj zalecenia

Elastyczność i szybkość chmury
Chroń bieżące inwestycje i integruj nowe technologie

Łatwiejszy kontakt z partnerami
Połącz się z siecią B2B za pomocą interfejsów API REST

Przykładowe wdrożenia

Li & Fung automatyzuje i standaryzuje działalność oraz redukuje koszty

Manny Fernandez, dyrektor ds. technicznych Fung Group, wyjaśnia, dlaczego jego firma używa IBM Sterling B2B Integrator jako jedynego narzędzia do wszystkich swoich integracji.

Western Union skraca czas usuwania skutków awarii i katastrof o 95 procent

Maksymalna dostępność dla newralgicznych operacji przesyłania plików przy jednoczesnym spełnieniu restrykcyjnych warunków umów SLA, nawet w przypadku wystąpienia awarii.

Niagara Bottling zwiększa dostępność swoich usług elektronicznej wymiany danych

Dzięki rozwiązaniu IBM Sterling B2B Integrator firma Niagara Bottling zapewnia swoim klientom 100% czasu dostępności.

Coastal Pacific przeprowadza płynną migrację 3,5 mln elektronicznych transakcji

Dzięki platformie IBM Coastal Pacific realizuje swój cel polegający na zapewnieniu opcji samoobsługi z myślą o przyszłym rozwoju, a jednocześnie zmniejsza wymagania administracyjne o 60 procent.

Produkty

Oprogramowanie do integracji B2B pomaga usprawnić komunikację pomiędzy firmami w celu spełnienia bieżących wymagań biznesowych, jednocześnie umożliwiając zmniejszenie kosztów i złożoności procesów

IBM Sterling B2B Integrator

IBM Sterling Supply Chain Business Network

IBM Sterling Transformation Extender

IBM Sterling Partner Engagement Manager

Oprogramowanie do zarządzanego przesyłania plików (MFT) upraszcza złożone procesy i przygotowuje firmę na szybki wzrost rozmiaru plików oraz ilości połączeń i danych, dla których istotną rolę odgrywa czas

IBM Sterling Secure File Transfer

IBM Sterling Control Center Director

IBM Sterling Partner Engagement Manager

Zasoby

Punkt widzenia IBM: przyszłość elektronicznej wymiany danych

Nowe technologie, takie jak internet rzeczy, łańcuch bloków oraz sztuczna inteligencja, dostarczą firmom narzędzi pozwalających rozwiązywać nowe problemy, które wymagają czegoś więcej niż wymiana dokumentów pomiędzy firmami.

Wideo: Przegląd produktu IBM Sterling Global Mailbox 6.0

Rozwiązanie IBM Sterling Global Mailbox 6.0 oferuje architekturę o wysokiej dostępności umożliwiającą aktywne wykorzystywanie dwóch stale dostępnych centrów przetwarzania danych w celu nieprzerwanego wysyłania, odbierania, przetwarzania oraz replikowania danych skrzynki pocztowej.

Infografika: przy przesyłaniu plików awaria nie wchodzi w grę

Trzy najważniejsze powody, dla których w kwestii dostarczania plików liderzy IT rezygnują z serwerów FTP na rzecz zarządzanego przesyłania plików.

Wykonaj następny krok

Zwróć się do eksperta

Umów się na indywidualną konsultację z ekspertem, który pomoże Ci udoskonalić sieć biznesową.

Finansowanie projektu

Porozmawiaj z ekspertami w dziedzinie finansowania IT, którzy zaproponują Ci elastyczne opcje zakupu rozwiązania IBM Sterling dla Twojego przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz, pierwszą płatność możesz wnieść dopiero po trzech miesiącach.