Stwórz cyfrowe miejsce pracy, które pozwala kadrze pracować sprawnie, zespołowo i bezpiecznie — dzięki dostępowi do wyspecjalizowanych mechanizmów wsparcia, odpowiadających na wzrost liczby problemów dotykających cyfrowe środowiska pracy

Co zrobić w czasie kryzysu COVID-19, aby przejść na w pełni operacyjne środowisko pracy zdalnej?

IBM pomaga w natychmiastowym: 

  • Wdrażaniu technologii, które umożliwiają kadrze pracę w dowolnym miejscu i czasie
  • Implementacji narzędzi do współpracy, które pozwalają pracownikom działać w skali globalnej za pośrednictwem takich rozwiązań, jak udostępnianie plików, cyfrowe sale konferencyjne, czat czy wideorozmowy
  • Zapewnieniu pracownikom chmurowych obszarów roboczych, dzięki którym mają bezpieczny i zdalny dostęp do potrzebnych im aplikacji i danych
  • Przejściu na usługi w dziedzinie cyfrowego miejsca pracy (Digital Workplace) wraz z centrami obsługi
  • Utrzymaniu działania newralgicznych systemów w hybrydowych środowiskach wielochmurowych przy ograniczonym dostępie do lokalnych zasobów wsparcia technicznego

W jaki sposób moje przedsiębiorstwo może reagować na zakłócenia i przystosowywać się do ograniczeń w przyszłości?

Pandemia COVID-19 pokazuje, że wszystkie przedsiębiorstwa powinny priorytetowo traktować skrócenie drogi do chmury. Umożliwienie pracownikom pracy w trybie zdalnym stało się głównym zadaniem wielu firm. Jednak wiele z nich nie dysponuje infrastrukturą, która by na to pozwalała. Rozwiązania IBM w dziedzinie nowych sposobów pracy pomagają przekształcić obszary robocze pracowników w bezpieczne, sprzyjające współpracy i produktywne środowiska. Dzięki nim pracownicy mają bezpieczny i zdalny dostęp do najpotrzebniejszych aplikacji biznesowych.

Jakie długofalowe korzyści odniesie moje przedsiębiorstwo z wprowadzenia tych zmian na stałe?

Podjęcie teraz działań w celu zapewnienia ciągłości biznesowej pozwala zyskać gwarancję, że w przypadku jakichkolwiek przyszłych kryzysów — takich jak obecna pandemia — kadra będzie mogła pracować zdalnie, w oparciu o właściwą infrastrukturę i w ekonomiczny sposób. Pomagamy:

  • Osiągnąć ciągłość biznesową dzięki zakrojonemu na szeroką skalę przejściu kadry na tryb pracy zdalnej/home office
  • Wybrać elastyczne warunki umów (z możliwością korzystania z usług w modelu subskrypcyjnym), które minimalizują oddziaływanie na przepływy gotówkowe od klientów
  • Ograniczać zakłócenia w dostępie do infrastruktury i usług dzięki strategicznym, globalnym relacjom partnerskim IBM z największymi dostawcami oprogramowania i sprzętu oraz usług sieciowych

Usprawniaj przebieg pracy zdalnej w czasie kryzysu COVID-19, a także po nim

Digital Workplace i współpraca zdalna

Współpraca zdalna

Niezawodnie działająca sieć i efektywne narzędzia do pracy zespołowej usprawniają współpracę w trybie zdalnym.

Tworzenie cyfrowych miejsc pracy

Tworzenie cyfrowych miejsc pracy

Wdrażanie urządzeń i wirtualizacja środowisk pracy zajmuje zaledwie dwa tygodnie.

Lokalne i zdalne wsparcie techniczne w cyfrowym miejscu pracy

Lokalne i zdalne wsparcie techniczne

Dbaj o utrzymanie działania newralgicznych systemów w hybrydowych środowiskach wielochmurowych przy ograniczonym dostępie do lokalnych zasobów wsparcia technicznego.

Wirtualizacja miejsca pracy

IBM Workplace Virtualization Services to kompleksowe usługi zarządzane do wirtualizacji środowiska komputerowego i aplikacji. Umożliwia kadrze bezpieczne uzyskiwanie dostępu do zasobów przedsiębiorstwa podczas pracy w trybie zdalnym.

Zakup i wdrażanie urządzeń

Zarządzaj całym cyklem życia urządzeń użytkowników. Błyskawicznie wdrażaj nowe urządzenia, wykorzystując nowoczesne technologie i procesy, w tym metodologie zakładające bezprzewodową i automatyczną konfigurację. 

IBM Aspera on Cloud

Organizacje na całym świecie przechodzą na tryb pracy z domu, a IBM pomaga klientom utrzymywać ciągłość biznesową, bezpłatnie oferując im usługę Aspera on Cloud do szybkiego udostępniania plików i pracy zespołowej. To usługa chmurowa z wbudowanymi zabezpieczeniami, która pozwala użytkownikom znajdującym się w różnych lokalizacjach w pełni wykorzystywać dostępną przepustowość — tak by wymieniać duże pliki i zestawy danych w sprawny i niezawodny sposób. W związku z tym, że rozwiązanie jest oferowane w modelu SaaS, nie trzeba wdrażać żadnej infrastruktury ani konfigurować żadnych specjalnych sieci. Pracownicy mogą więc natychmiast zacząć wysyłać, otrzymywać i udostępniać dowolnej wielkości pliki za pośrednictwem publicznej sieci internetowej.

Ocena gotowości sieci do obsługi zdalnego trybu pracy

Oferujemy strategię i wytyczne dotyczące gotowości sieci do obsługi zdalnego trybu pracy. Wskazujemy potrzeby użytkowników końcowych w dziedzinie urządzeń, łączności, przepustowości, zabezpieczeń i narzędzi do współpracy, pomagając w ten sposób osiągnąć ciągłość biznesową. 

Zdalne i lokalne wsparcie dla sprzętu i oprogramowania centrum przetwarzania danych

Usługi IBM Technology Support Services (TSS) zapewniają pojedynczy punkt kontaktowy w sprawie niemal wszystkich potrzeb związanych z utrzymywaniem i wsparciem dla zasobów IT — sprzętowych i programowych. IBM oferuje rozwiązanie do zarządzania cyklem życia całego sprzętu i oprogramowania (od IBM i innych producentów OEM), które pomaga optymalizować dostępność systemu i ograniczać złożoność sfery IT.

Dowiedz się więcej o nowych sposobach pracy w środowisku Digital Workplace

Gartner: IBM liderem rankingu Magic Quadrant

Analitycy Gartner piąty rok z rzędu uznają IBM za lidera rankingu Magic Quadrant dotyczącego usług zarządzanych w dziedzinie pracy zdalnej.

Forbes Insights: Wzór miejsca pracy bez granic

Dowiedz się, jak zapewnić użytkownikom technologie pozwalające stworzyć bezpieczne i produktywne cyfrowe miejsce pracy sprzyjające współpracy.

IDC: Szybsze wsparcie

Ponieważ coraz częściej pracownicy uzyskują wsparcie IT za pośrednictwem rozwiązań opartych na AI, analitycy IDC postanowili przyjrzeć się temu zjawisku krytycznym okiem.

Kryzys dotyka wszystkich. Poznaj działania IBM w odpowiedzi na COVID-19

Porozmawiaj z ekspertem IBM na temat strategii w ramach 30-minutowej, bezpłatnej sesji

Umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem IBM, aby poznać maksymalny potencjał Twojego przedsiębiorstwa i wykorzystywanych technologii.