Woman looking at a tv screen dashboard with indicators

What IBM Z Operations Insight Suite can do for your business

IBM Z® Operations Insight Suite operational analytics offerings address many challenges surrounding big data. This suite of solutions offers a single point of control for essential processing and analysis of IBM Z operation data. It is the single point of data collection that your organization needs to gain deep insights into the operations of its z/OS®-based data center.

The following are contained in IBM Z Operations Insight Suite:

- IBM Z Performance and Capacity Analytics V3.1
- IBM Z Operations Analytics V4.1
- IBM Z Common Data Provider V2.1

Benefits

Faster access to insight

Near real-time data collection and curation combined with zIIP-eligible processing can lower your overhead and get you analysis in near real time.

Modern visualization

Get out-of-the-box dashboards on key performance metrics and capacity planning, delivered on Cognos® Analytics. Splunk and/or Elastic Stack.

Predict future resource needs

Use the built-in forecasting capabilities to predict future resource needs based on current capacity and growth trends.

Szybsze rozwiązywanie problemów

Przeprowadzaj praktycznie użyteczne analizy stanu środowiska operacji IT. Przyspieszaj rozpoznawanie, odseparowywanie i eliminowanie problemów.

Zapisuj dane historyczne z myślą o przyszłym wykorzystaniu

Zbieraj dane dzienników, aby uzyskiwać łatwy dostęp do historycznych informacji o wykorzystaniu zasobów IT w całym przedsiębiorstwie. Przydaje się to do tworzenia raportów o wydajności, zarządzania poziomem usług czy planowania działań operacyjnych.

Mniej przestojów

Techniki uczenia maszynowego umożliwiają określanie prawidłowego działania systemu, proaktywne wykrywanie anomalii operacyjnych i powiadamianie o nich operatorów.

Najważniejsze cechy IBM Z Operations Insight Suite

  • Ciągłe nadzorowanie kluczowych metryk wydajności
  • Gotowe do użycia i eksploatacji panele kontrolne
  • Funkcje prognozowania do przewidywania przyszłego zapotrzebowania na zasoby
  • Raporty udoskonalone pod kątem wskaźnika R4HA i modelu Tailored Fit Pricing
  • Widoczność operacji w całym przedsiębiorstwie
  • Identyfikacja nietypowych zachowań aplikacji