Chcesz sprawdzić, jak Guardium wypada na tle innych rozwiązań? Tutaj dowiesz się wszystkiego.

Chcesz sprawdzić, jak Guardium wypada na tle innych rozwiązań? Tutaj dowiesz się wszystkiego. Porównaj nowoczesne zabezpieczenia danych

Jedno rozwiązanie, które zabezpieczy wszystkie dane Twojej organizacji.

IBM Security Guardium Data Protection automatycznie wykrywa i klasyfikuje wrażliwe dane z całego przedsiębiorstwa, umożliwiając monitorowanie aktywności danych w czasie rzeczywistym oraz zaawansowaną analizę zachowań użytkowników w celu rozpoznawania nietypowych aktywności na wrażliwych danych. Wdrożone rozwiązanie pomaga w wykrywaniu podlegających regulacjom danych w składnicach i pozwala korzystać z gotowych szablonów, obejmujących regulacje takie jak PCI, SOX, HIPAA czy CCPA, w celu usprawniania oraz automatyzowania przepływów pracy związanych z zapewnianiem zgodności.

Kontroluj, kto może uzyskiwać dostęp do Twoich najbardziej wrażliwych danych.

Rozwiązanie Guardium Data Protection jest zbudowane w oparciu o skalowalną architekturę, która zapewnia pełną widoczność ustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych aktywności na danych we wszystkich głównych repozytoriach danych — przechowywanych lokalnie, w chmurze prywatnej i publicznej oraz w kontenerach.

Za pomocą pojedynczego interfejsu można ustanawiać zasady dostępu, monitorować dostęp użytkowników do chronionych danych, a także wykrywać, badać i usuwać luki w zabezpieczeniach i zagrożenia występujące w czasie rzeczywistym w Twoim środowisku danych.
Graficzna ilustracja oferty dotyczącej rozwiązania Guardium Data Protection

Wykrywanie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Automatyzuje wykrywanie i klasyfikację wrażliwych danych (w bazach danych i hurtowniach danych). Monitoruje i kontroluje działanie wszystkich danych, korzystając z analiz kognitywnych i analiz wykrywających zagrożenia.

Egzekwowanie strategii bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym

Strategie bezpieczeństwa egzekwowane w czasie rzeczywistym chronią dane w całym przedsiębiorstwie — przy każdym dostępie do danych, każdej zmianie i każdej aktywności użytkownika.

Repozytorium dla wszystkich danych

Centralizuje dane kontrolne w postaci znormalizowanego repozytorium — na potrzeby audytów, wykazywania zgodności z przepisami, sprawozdawczości i dochodzeń. Chroni wrażliwe dane w środowiskach heterogenicznych.

Połącz Guardium z tymi rozwiązaniami, aby stworzyć podstawy dla realizowanej kontekstowo strategii zerowego zaufania.

IBM Security Verify

Przyznawanie dostępu warunkowego w oparciu o szerszy kontekst.

IBM Security Risk Manager for Cloud Pak for Security

Kontekstualizacja zagrożeń dla bezpieczeństwa wynikających z narzędzi do zarządzania danymi, tożsamością i infrastrukturą.

Najważniejsze cechy IBM Guardium Data Protection for Databases

  • Monitorowanie i kontrola wszelkiej aktywności na plikach
  • Przyspieszanie zapewniania zgodności z wymogami i przeprowadzanie kontroli
  • Łatwe dostosowywanie się do zmian w środowisku danych
  • Egzekwowanie strategii bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym
  • Obsługa środowisk heterogenicznych
  • Integracja z ekosystemem informatycznym i bezpieczeństwa organizacji

Ilustracje przedstawiające produkt