Monitoruje dostęp do danych i przeciwdziała zagrożeniom

IBM Guardium Data Protection for Databases automatyzuje wykrywanie i klasyfikację wrażliwych danych, monitoruje aktywność na danych w czasie rzeczywistym i oferuje analizy kognitywne do wykrywania nietypowych działań na tych danych. Chroni przed nieautoryzowanym dostępem do danych, ucząc się wzorców uzyskiwania dostępu przez użytkowników, a także uruchamia alerty w czasie rzeczywistym, gdy wykryje podejrzaną aktywność. Rozwiązanie dynamicznie blokuje dostęp na podstawie ID użytkowników i obejmuje ich kwarantanną, tak aby zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami. Usprawnia i automatyzuje zapewnienie zgodności z wymogami formalno-prawnymi. To rozwiązanie zbudowane na fundamencie skalowalnej architektury, która zapewnia widoczność aktywności względem danych w największych bazach danych.

Wykrywanie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Automatyzuje wykrywanie i klasyfikację wrażliwych danych (w bazach danych i hurtowniach danych). Monitoruje i kontroluje działanie wszystkich danych, korzystając z analiz kognitywnych i analiz wykrywania zagrożeń.

Egzekwowanie strategii bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym

Strategie bezpieczeństwa egzekwowane w czasie rzeczywistym chronią dane w całym przedsiębiorstwie — przy każdym dostępie do danych, każdej zmianie i każdej aktywności użytkownika.

Tworzy repozytorium dla wszystkich danych

Centralizuje dane kontrolne w postaci znormalizowanego repozytorium — na potrzeby audytów, wykazywania zgodności z przepisami, sprawozdawczości i dochodzeń. Chroni wrażliwe dane w środowiskach heterogenicznych.

Najważniejsze cechy IBM Guardium Data Protection for Databases

  • Monitorowanie i kontrola wszelkiej aktywności na plikach
  • Egzekwowanie strategii bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym
  • Przyspieszanie zapewniania zgodności z wymogami i przeprowadzanie kontroli
  • Obsługa środowisk heterogenicznych
  • Łatwe dostosowywanie się do zmian w środowisku danych
  • Możliwość wykorzystania innych rozwiązań IBM Security Guardium

Przykładowe obrazy