IBM Data Risk Manager łagodzi ryzyko

Zagrożenia, o których nie wiesz, nie stają się mniejsze. Zadbaj o rozpoznanie ryzyka dla danych wrażliwych i zapobiegaj tym zagrożeniom, by nie zakłóciły procesów, działalności i nie pogorszyły sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. IBM Data Risk Manager udostępnia wyższej kadrze kierowniczej i jej współpracownikom praktycznie użyteczne centrum sterowania ryzykiem dla danych. Rozwiązanie to pomaga w wykrywaniu, analizowaniu i wizualizacji zagrożeń biznesowych związanych z danymi, a w efekcie otwiera drogę do podejmowania właściwych działań zapobiegawczych.
Panel kontrolny umożliwiający zarządzanie ryzykiem związanym z danymi wskazuje lokalizację aplikacji i dostarcza analizę zagrożeń dla prywatności w odniesieniu do wszystkich aplikacji biznesowych importowanych z rozwiązania OneTrust.

Odkrywanie danych o newralgicznym znaczeniu

Rozwiązanie wykrywa wartościowe informacje o newralgicznym znaczeniu dla działalności firmy, które są narażone na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Przedstawia kompleksowe ujęcie metadanych biznesowych związanych z najcenniejszymi informacjami.

Analiza potencjalnych zagrożeń

Produkt na wczesnym etapie ujawnia potencjalne zagrożenia dla newralgicznych zasobów informacyjnych, danych i procesów przedsiębiorstwa.

Wizualizacja ekspozycji danych na ryzyko

Centrum sterowania ryzykiem związanym z danymi jest dostosowane do potrzeb biznesowych i prezentuje wartościowe informacje. Pozwala na wymianę spostrzeżeń dot. bezpieczeństwa i działalności, stwarzając warunki do doskonalenia procesów i łagodzenia ryzyka.

Najważniejsze cechy

  • Interaktywne centrum sterowania ryzykiem związanym z danymi
  • Wykrywanie i klasyfikację danych
  • Zautomatyzowane analizy
  • Ocena i modelowanie ryzyka biznesowego

Ilustracje przedstawiające produkty