Co może zmienić w Twojej firmie wirtualizacja

Hiperwizor IBM® z/VM® to platforma oferująca technologię wirtualizacji w środowiskach IBM Z systems® i IBM LinuxONE™, która obsługuje wiele różnych systemów operacyjnych, w tym z/OS®, z/VSE® i Linux. Wirtualizacja w oparciu o hiperwizor IBM z/VM umożliwia realizację bezpiecznej i skalowalnej infrastruktury dla chmury korporacyjnej i wdrożeń systemów Linux wraz z różnymi aplikacjami o newralgicznym znaczeniu. Hiperwizor z/VM od dawna uznawany jest za jeden z najbardziej zaawansowanych. Pozwala klientom wykorzystywać technologię wirtualizacji w jednym z najlepszych środowisk serwerowych na rynku — na komputerach mainframe od IBM.

Większa wartość biznesowa

Prezentowane rozwiązanie umożliwia wirtualizację zasobów systemowych w celu uniknięcia duplikowania sprzętu, prac programistycznych i zasobów danych. A dzięki możliwości skalowania przedsiębiorstwo rozwinie się przy niższych nakładach inwestycyjnych.

Optymalizacja obciążeń

Wirtualizacja pozwala na pogłębioną konsolidację obciążeń, bardziej elastyczne reagowanie na skoki obciążenia i optymalizację eksploatacji oraz wykorzystania zasobów.

Usprawnione zarządzanie

Wirtualizacja stwarza warunki dla bardziej efektywnej migracji, przechodzenia między aplikacjami, realizacji środowisk testowych i konsolidacji systemów na jednym serwerze fizycznym.

Funkcje i cechy hiperwizora IBM z/VM

  • Wydajność i skalowalność
  • Obsługa wielu systemów operacyjnych, oprogramowania Open Source i platform
  • Udoskonalenia w dziedzinie łatwości obsługi
  • Udoskonalenia interfejsu Small Computer System Interface (SCSI)
  • Większa wydajność aktualizacji instalacji