IBM Global Financing

Znamy lepszy sposób zarządzania przepływami pieniężnymi. IBM Global Financing oferuje doskonałe usługi finansowe, które pozwalają szybciej uzyskać korzyści z zakupionych technologii i odnosić sukcesy biznesowe. Korzyści wynikające z oferty IBM Global Financing to — jak wskazują badania analityków FinListics Solutions¹ — zwiększenie wartości bieżącej netto (NPV) realizowanego projektu o 1–5 procent.

Oferujemy finansowanie rozwiązań IBM

City Furniture: Ponowne odkrywanie tego, co jest możliwe w branży detalicznej

Przypisy

Źródło:
¹ "Financial & Strategic Benefits of IBM Global Financing Flexible IT Financing Options", Dr. Stephen Timme, FinListics Solutions, październik 2018

Zastrzeżenie

Rozwiązania IBM Global Financing są oferowane przez działy i przedsiębiorstwa podporządkowane IBM na całym świecie. Trafiają do zakwalifikowanych klientów biznesowych i instytucji publicznych. Oferty leasingu i finansowania od IBM Global Financing dostarcza na terenie Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem IBM Credit LLC. Wysokość rat i dostępność oferty zależy od oceny zdolności kredytowej klienta, typu oferty, urządzenia, produktu oraz wybranych opcji, a także od kraju. Treści inne niż należące do IBM, a stanowiące część całego rozwiązania dla klienta końcowego IBM, mogą również podlegać finansowaniu przez IBM Global Financing. Produkty inne niż sprzętowe muszą być sprzedawane za jednorazową (nie okresową) opłatą i są finansowane kredytem. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. Stawki i oferta mogą zostać zmienione, uzupełnione lub wycofane bez uprzedniego powiadomienia. Oferta może nie być dostępna we wszystkich krajach. IBM i IBM Global Financing nie oferują ani nie zamierzają oferować ani świadczyć klientom usług księgowych, doradztwa podatkowego bądź doradztwa prawnego. Klienci powinni zasięgać opinii własnych doradców finansowych, podatkowych i prawnych. Wyłącznie klient jest odpowiedzialny za wszelkie decyzje podatkowe lub księgowe podejmowane przez klienta lub w imieniu klienta. Dotyczy IBM Credit LLC w Kalifornii: kredyty są udzielane lub uzgadniane na mocy obowiązujących w Kalifornii przepisów w zakresie finansowania.