IBM jest liderem

Sprawdź, dlaczego w zestawieniu Gartner 2020 Magic Quadrant dla narzędzi do integracji danych.

Przegląd

Cechy i funkcje

Kluczowe cechy i funkcje DataStage

Zwiększenie wydajności mechanizmów sztucznej inteligencji dzięki wiarygodnym danym

Pełny wachlarz usług w dziedzinie danych i sztucznej inteligencji

Zarządzanie cyklem życia danych i analiz na platformie IBM Cloud Pak for Data. Usługi obejmują analitykę wielkich zbiorów danych, przesyłanie komunikatów o wydarzeniach, wirtualizację danych i hurtownie danych.

Równoważenie obciążeń i mechanizmy równoległe

Przetwarzanie danych na dużą skalę poprzez optymalizację wydajności ETL przy użyciu najlepszych w swojej klasie mechanizmów równoległych i równoważenia obciążeń, które maksymalizują przepustowość.

Obsługa metadanych na potrzeby opartego na strategii dostępu do danych

Ochrona poufnych danych poprzez wymianę metadanych przy użyciu IBM Watson Knowledge Catalog. Użyj pochodzenia danych, aby sprawdzić ich przepływ w ramach procesów przekształcania i integracji.

Zautomatyzowane potoki dostarczania dla produkcji

Automatyzacja procesów ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD) od projektowania przez testowanie aż do produkcji i pomoc w redukcji kosztów programowania.

Obszerny zestaw gotowych konektorów i etapów

Wykorzystanie gotowych konektorów i etapów do przenoszenia danych między wieloma źródłami chmurowymi i hurtowniami danych, takimi jak IBM Netezza i IBM Db2 Warehouse on Cloud.

IBM DataStage Flow Designer

Zwiększenie produktywności programistów dzięki projektowi wspomaganemu przez proces uczenia maszynowego w ramach przyjaznego dla użytkownika interfejsu, co przekłada się na redukcję kosztu prac programistycznych.

Jakość danych w ruchu

Dostarczanie poufnych danych za pomocą IBM InfoSphere QualityStage w celu automatycznego rozwiązywania problemów dotyczących jakości, gdy dane są wykorzystywane przez środowiska docelowe.

Automatyczne wykrywanie awarii

Zmniejszenie nakładu pracy związanej z zarządzaniem infrastrukturą o 65%–85% (2), co pozwala użytkownikom skupić się na ważniejszych zadaniach.

Szablony zadań wielokrotnego użytku

Automatyczne generowanie zadań i stosowanie niestandardowych reguł do wymuszania wzorców.

Seria webinariów: Więcej informacji na temat DataStage for IBM Cloud Pak for Data

Co nowego

Integracja danych z wielu chmur

Modernizacja architektury integracji danych w celu wdrażania w dowolnej chmurze i stymulowania innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Modernizacja integracji danych z kontenerami

Zapoznaj się z korzyściami z użytkowania kontenerów z narzędziem do integracji danych oraz z wdrażania DataStage na platformie IBM Cloud Pak for Data.

Zmodernizuj mechanizmy integracji danych

Zobacz, dlaczego liderzy branży korzystają z rozwiązania IBM DataStage for IBM Cloud Pak for Data.

IBM Cloud Pak for Data

Otwarta, skalowalna platforma danych i sztucznej inteligencji, działająca w dowolnej chmurze

IBM InfoSphere® Information Server Enterprise Edition

Kompleksowa platforma integracji danych, która ułatwia czyszczenie, monitorowanie, przekształcanie i dostarczanie danych wysokiej jakości.

IBM InfoSphere® Information Server for Data Integration

Narzędzie do wyodrębniania i przekształcania danych w dowolnym stylu i ładowania ich do dowolnego systemu

Dołącz do społeczności

Rozwijaj swoją wiedzę i dziel się spostrzeżeniami na temat integracji danych i produktu DataStage.

Przypisy

¹Na podstawie wewnętrznej analizy danych klienta IBM. Wyniki poszczególnych klientów mogą się różnić. ²Forrester, New Technology: The Projected Total Economic Impact Of IBM Cloud Pak For Data (PDF, 1,3 MB), luty 2020 r.