Przegląd

Czym jest IBM Cloud Pak® for Integration?

IBM Cloud Pak for Integration® to hybrydowa platforma integracji ze zautomatyzowanym podejściem zamkniętej pętli, która obsługuje wiele stylów integracji w ramach jednego, zunifikowanego środowiska. Uwolnij potencjał zasobów i danych biznesowych w postaci interfejsów API, łącz aplikacje w chmurze i lokalne, niezawodnie przenoś dane za pomocą przesyłania komunikatów w przedsiębiorstwie, zapewniaj interakcje ze zdarzeniami w czasie rzeczywistym, przesyłaj dane między dowolnymi chmurami oraz wdrażaj i skaluj przy użyciu architektury stworzonej z myślą o chmurze i współużytkowanych usług podstawowych – a to wszystko z zastosowaniem kompleksowego szyfrowania i zabezpieczeń klasy korporacyjnej.

IBM Cloud Pak for Integration —  Połącz swoje aplikacje i dane z pomocą automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji

IBM Cloud Pak for Integration — Połącz swoje aplikacje i dane za pomocą automatyzacji z użyciem sztucznej inteligencji (02:28)

Koncentracja na szybkości i jakości

Uzyskuj najlepsze efekty integracji dzięki zautomatyzowanemu podejściu zamkniętej pętli obsługującemu wiele stylów. Stosuj dokładnie ukierunkowane innowacje w celu automatyzacji integracji, takie jak przepływy integracji oparte na języku naturalnym, wspomagane przez sztuczną inteligencję mapowanie i zrobotyzowanie automatyzacji procesów, oraz wykorzystuj specyficzne dla danego przedsiębiorstwa dane operacyjne w celu ciągłego doskonalenia integracji, usprawniania generowania testów API, równoważenia obciążenia itp.

W miarę jak kompleksowy przepływ informacji będzie przekształcać Twoją działalność, różne style integracji mogą uzyskiwać dostęp do współużytkowanych repozytoriów zasobów i pozwalać na spójne wdrażanie za pośrednictwem wspólnego interfejsu użytkownika, co pozwoli na stosowanie integracji adaptacyjnej i szybsze uzyskiwanie lepszych rezultatów.

Przykłady użycia

Nowe modele interakcji

Zrzut ekranu z panelem kontrolnym platformy IBM Automation przedstawiającym interfejs API pacjenta ze zintegrowanymi platformami Twilio i Slack

Nowe modele interakcji

Produkt IBM Cloud Pak for Integration może być używany w następujących celach:

  • Tworzenie interfejsów API i zarządzanie nimi
  • Reagowanie na zdarzenia w czasie rzeczywistym
  • Migrowanie i przesyłanie danych bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa

Efektywniejsza integracja

Zrzut ekranu z panelem kontrolnym platformy IBM Automation przedstawiającym informacje o potencjalnych klientach z targów w Salesforce

Efektywniejsza integracja

Produkt IBM Cloud Pak for Integration może być używany w następujących celach:

  • Szybsze dostarczanie dzięki sztucznej inteligencji
  • Szybkie tworzenie i wdrażanie integracji wielokrotnego użytku
  • Upraszczanie operacji w celu ograniczenia kosztów

Ograniczenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem

Zrzut ekranu z panelem kontrolnym platformy IBM Automation przedstawiającym zespół programistyczny

Ograniczenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem

Produkt IBM Cloud Pak for Integration może być używany w następujących celach:

  • Równoważenie obciążeń w celu optymalizacji odporności i skalowalności
  • Promowanie bezpieczeństwa w firmie w celu ochrony newralgicznych zasobów
  • Ochrona integralności transakcyjnej w sieciach i w źródłach danych

Korzyści

Usługi

Oferujemy oprogramowanie, usługi i doradztwo — dla każdego środowiska chmurowego. Wybierz rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Samodzielny rozwój

Stwórz bezpieczny model wdrożenia chmury, kupując tylko potrzebne moduły dostępne w skonteneryzowanych rozwiązaniach IBM Cloud Pak.

Rozwój przy wsparciu

Nasi eksperci pomogą w ocenie Twoich rozwiązań, zwinnemu wprowadzaniu zmian i wyznaczaniu kierunku przyszłych działań w dziedzinie automatyzacji.

Rozwój przy całkowitej swobodzie działania

Skoncentruj się na innowacjach i utrzymaj istniejące zasoby, pozwalając naszym ekspertom IBM Garage™ zarządzać bieżącymi potrzebami w dziedzinie integracji.

Następne kroki

Postaw na inteligentną automatyzację każdej interakcji z pomocą sztucznej inteligencji. Nie zwlekaj. Porozmawiaj z ekspertem ds. integracji.

Przeglądaj produkty IBM Cloud Pak for Automation

Zapoznaj się z produktami uzupełniającymi.