Analityka danych pozwala usprawnić podejmowanie decyzji biznesowych

IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio wykorzystuje technikę optymalizacji decyzji do usprawniania procesu decyzyjnego, szybkiego opracowywania i wdrażania modeli optymalizacyjnych oraz tworzenia praktycznych aplikacji, które mogą znacznie poprawić wyniki biznesowe.

Jak? IBM ILOG CPLEX Optimization Studio to rozwiązanie do analiz preskryptywnych, które umożliwia dynamiczne tworzenie i wdrażanie modeli optymalizowania decyzji za pomocą programowania matematycznego i z ograniczeniami. Składa się ono z w pełni funkcjonalnego, zintegrowanego środowiska programistycznego, które obsługuje język OPL (Optimization Programming Language), i wydajnych solverów CPLEX i CP Optimizer. Teraz Twoje decyzje mogą być poparte rzetelną analizą odpowiednio dużego zbioru danych.

Interaktywna prezentacja produktu

→ Poznaj podstawowe funkcje oprogramowania CPLEX Optimization Studio

→ Utwórz i uruchom model optymalizacyjny w języku Python

 

Co nowego oferuje IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

Ilustracja graficzna przedstawiająca łatwość i szybkość wdrażania i uruchamiania rozwiązania IBM ILOG CPLEX Optimization Studio w ramach edycji Development Edition Authorized User Monthly Subscription

Download and go

Uruchom produkt w mniej niż 15 minut, wybierając opcję dla programistów lub opcję wdrożenia, które teraz dostępne są jako miesięczne i roczne subskrypcje.

Modelowanie wielokryterialne

Multiobjective modeling

Rozwiązuj problemy wieloobiektowe dzięki mechanizmom CPLEX, które uwzględniają hierarchię lub integrację poszczególnych wskaźników lub też wykorzystują obie te opcje jednocześnie.

Większa wydajność

Better performance

Zyskaj znaczną poprawę wydajności rozwiązywania zadań całkowitoliczbowych MIP i MIQP, a także programowania z ograniczeniami i planowania harmonogramów w oparciu o ograniczenia.

Uproszczone zarządzanie danymi

Data management simplicity

Wdrażaj modele OPL w języku Python, a także w łatwy sposób wykorzystuj struktury danych Pythona do odczytywania i zapisywania danych tabelarycznych.

Ikona graficzna symbolizująca oferowaną przez oprogramowanie IBM CPLEX Optimization Studio możliwość konwertowania problemów biznesowych w modele i rozwiązania optymalizujące

Decyzje oparte na faktach, a nie intuicji

Zaawansowane mechanizmy CPLEX umożliwiają przekształcanie problemów biznesowych w modele optymalizacyjne i ich rozwiązywanie.

Ikona graficzna symbolizująca oferowaną przez mechanizmy CPLEX możliwość rozwiązywania wielu problemów dotyczących optymalizacji

Rozwiązanie wielu problemów dotyczących optymalizacji

Dzięki mechanizmom CPLEX można lepiej wykorzystywać potencjał programowania matematycznego, programowania z ograniczeniami i modeli opartych na ograniczeniach.

Ikona graficzna symbolizująca oferowane przez rozwiązanie IBM CPLEX Optimization Studio opcje wdrożenia lokalnego, w chmurze i w środowisku hybrydowym, pozwalające na zbudowanie systemu analiz preskrypcyjnych wykorzystującego programowanie matematyczne i programowanie z ograniczeniami

Opcje wdrożenia dla każdego

Dostępne są opcje wdrożenia lokalnego, w chmurze i w środowisku hybrydowym, pozwalające na efektywne zbudowanie systemu analiz preskrypcyjnych wykorzystującego programowanie matematyczne i programowanie z ograniczeniami.

Ikona graficzna symbolizująca oszczędności, jakie przynosi rozwiązanie IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

Lepsze rezultaty w wielu branżach

Duże przedsiębiorstwo transportowe ograniczyło koszty operacyjne o 26 mln USD w skali roku poprzez optymalizację alokacji taboru z wykorzystaniem programu IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.

Dlaczego IBM ILOG CPLEX Optimization Studio jest najlepszym wyborem w procesach decyzyjnych

Sprawdzone techniki optymalizacji poparte ponad 25-letnim doświadczeniem

Wybierz dostawcę o kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w optymalizacji. Co roku przyznawana jest prestiżowa Nagroda Edelmana dla najlepszego projektu z dziedziny stosowanych badań operacyjnych. Finaliści konkursu Edelmana używali do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i wykonywania trudnych zadań programu IBM CPLEX Optimizer czterokrotnie częściej niż innych narzędzi do optymalizacji.

Wszechstronne i kompletne oprogramowanie do rozwiązywania złożonych problemów

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio to kompleksowe rozwiązanie do wykonywania nawet najbardziej złożonych zadań — od integracji z mechanizmem analiz predykcyjnych IBM SPSS Modeler przez uruchamianie mechanizmów optymalizacyjnych w chmurze i umożliwianie użytkownikom pracy grupowej po tworzenie zaawansowanych wizualizacji w intuicyjnym interfejsie użytkownika.

Szybkie i dokładne tworzenie oraz wdrażanie modeli optymalizacyjnych

Rozwiązanie pozwala korzystać z OPL, języka modelowania algebraicznego, który ułatwia zrozumienie i dostrzeganie ograniczeń, celów i kosztów. Użytkownik ma do wyboru wiele interfejsów, języków programowania i scenariuszy wdrożenia. Wdrożenie może być realizowane w oparciu o technologie/języki Java, Python, .NET, C i C++ lub w architekturze klient/serwer. Dostępne są wbudowane narzędzia programistyczne do debugowania, profilowania, strojenia i wykrywania konfliktów. Zwarty i efektywny język OPL oraz środowisko IDE z różnymi, niespotykanymi nigdzie indziej usługami wspomagającymi tworzenie modeli zapewniają pełną elastyczność modelowania.

Jedno rozwiązanie dla wielu branż

Na całym świecie czołowe organizacje z różnych branż korzystają z oprogramowania IBM ILOG CPLEX Optimization Studio, aby osiągać lepsze wyniki. Oto kilka przykładów: globalny dostawca usług logistycznych buduje dla siebie platformę nowej generacji. Włoski producent systemów spawania łukowego i źródeł zasilania zmniejsza poziom zapasów o 15 procent, a o 70 procent ogranicza liczbę niezrealizowanych zamówień. Przedsiębiorstwo z sektora usług finansowych pomaga bankom w redukcji opłat za wysyłkę krzyżową o 63 procent.

Opinie klientów

Ilustracje produktów

Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

Edycja bezpłatna


Nasza bezpłatna edycja rozwiązania IBM ILOG CPLEX Optimization Studio pozwala zapoznać się z technikami modelowania opartymi na programowaniu z ograniczeniami.

Subskrypcja dla programistów


W pełni funkcjonalne środowisko programistyczne do obsługi modeli programowania matematycznego oraz modeli programowania z ograniczeniami, bez limitu rozmiaru modeli.

Subskrypcja wdrożenia — poziom niższy


Wykorzystaj mechanizmy optymalizacji utrzymywane w chmurze IBM Cloud do rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych.

Subskrypcja wdrożenia — poziom wyższy


Wykorzystaj mechanizmy optymalizacji utrzymywane w chmurze IBM Cloud do rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych.

Inne opcje licencjonowania


Wdrażanie aplikacji do wewnętrznych celów biznesów i do użytku przez strony trzecie.

Wyróżnione rozwiązania Partnerów

Logo Optimization Direct, firmy współtworzącej z IBM rozwiązania problemów optymalizacyjnych oparte na mechanizmach CPLEX

Optimization Direct

Łączy nowy algorytm ODHeuristics z mechanizmem CPLEX w postaci solvera ODH-CPLEX Optimizer, który służy do rozwiązywania złożonych modeli MIP, tak często napotykanych w erze wielkich zbiorów danych

Logo Decision Brain, Partnera Handlowego IBM, który sprzedaje i implementuje opracowywane przez IBM rozwiązania i techniki w dziedzinie optymalizacji i zaawansowanych analiz

DecisionBrain

Oferuje rozwiązania w dziedzinie zaawansowanych analiz i technik optymalizacji skierowane do nowatorskich przedsiębiorstw, które chcą podejmować decyzje w oparciu o metody naukowe

Logo Math.Tec, Partnera Handlowego IBM cenionego za innowacyjne, oparte na systemach CPLEX projekty odpowiadające na wyzwania w zakresie cyfryzacji

Math.Tec

Oferuje rozwiązania w zakresie optymalizacji logistyki magazynowej, produkcyjnej i transportowej oraz procesów przemysłowych