Wypełnij luki między analitycznymi spostrzeżeniami a działaniami dzięki analizom preskryptywnym.

Przegląd

Analityka danych pozwala usprawnić podejmowanie decyzji biznesowych

IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio wykorzystuje technologię optymalizacji decyzji w celu optymalizacji decyzji biznesowych, szybkiego tworzenia i wdrażania modeli optymalizacyjnych oraz tworzenia aplikacji znajdujących praktyczne zastosowania i mogących znacząco poprawić wyniki biznesowe.

W jako sposób? IBM ILOG CPLEX Optimization Studio to rozwiązanie do analiz preskryptywnych umożliwiające szybkie projektowanie i wdrażanie modeli optymalizacji decyzji za pomocą programowania matematycznego i z ograniczeniami.

Korzyści

Rozpoczęcie pracy w mniej niż 15 minut dzięki opcji programisty dostępnej w subskrypcjach miesięcznych i rocznych

Charakterystyka funkcji

Sprawdzona technologia optymalizacji

Sprawdzona technologia optymalizacji

Wybierz dostawcę z wieloletnim doświadczeniem w zakresie technologii optymalizacji. Finaliści prestiżowej nagrody Edelman Prize korzystają z programu IBM ILOG CPLEX Optimizer czterokrotnie częściej niż z jakiejkolwiek innej technologii optymalizacji, budując innowacyjne rozwiązania mające stawić czoła trudnym wyzwaniom.

Elastyczne opcje programowania

Elastyczne opcje programowania

Użytkownicy mogą budować modele przy użyciu języka OPL (Optimization Programming Language). Programiści chcący modelować bezpośrednio w interfejsach API mogą również używać interfejsów API języka C, C++, Java, C# lub Python.

Kompleksowe rozwiązanie

Kompleksowe rozwiązanie

Rozwiązuj złożone problemy dzięki zintegrowanemu mechanizmowi analitycznemu IBM SPSS Modeler, możliwości uruchamiania algorytmów optymalizacji w chmurze oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika do pracy grupowej i wydajnych wizualizacji.

Polecany produkt

IBM Decision Optimization for IBM Watson® Studio

IBM Decision Optimization jest również dostępny na platformie IBM Cloud Pak® for Data umożliwiającej połączenie optymalizacji i uczenia maszynowego w zunifikowanym środowisku – IBM Watson Studio – udostępniającym funkcje modelowania z użyciem sztucznej inteligencji.

Ilustracje przedstawiające produkt

Planowanie

Zrzut ekranu przedstawiający planowanie w języku OPL oraz wykres Ganatt

Planowanie w środowisku IDE OPL oraz wykresy Gantta

W celu rozwiązywania problemów związanych z planowaniem w programie CPLEX Optimization Studio można wykorzystać język OPL udostępniający wiele konstrukcji specyficznych dla tematyki planowania. Użytkownicy mogą wyświetlać wyniki na wykresie Gantta bezpośrednio w środowisku IDE.

Aktywna obsługa kodu

Zrzut ekranu przedstawiający aktywną obsługę kodu w środowisku IDE OPL

Aktywna obsługa kodu w środowisku IDE OPL

W środowisku IDE język OPL (Optimization Programming Language) wspiera możliwości drzewa składni abstrakcyjnej, co pozwala na wyszukiwanie, zastępowanie i rozpoznawanie danego elementu jako tekstu lub jako pozycji z określonym atrybutem.

Konfiguracja uruchamiania

Zrzut ekranu przedstawiający uruchomienie konfiguracji uruchamiania OPL

Lokalne uruchamianie konfiguracji uruchamiania OPL

Aby rozwiązać dany model, użytkownicy muszą utworzyć konfigurację uruchamiania składającą się z modeli i źródeł danych. Kliknij prawym przyciskiem myszy konfigurację uruchamiania i wybierz z menu opcję „Uruchom to”.

Studiujesz lub nauczasz na uczelni?

Edycje bezpłatne

Jeśli jesteś studentem lub nauczycielem akademickim, możesz uzyskać bezpłatną i nieograniczoną wersję produktu IBM ILOG CPLEX Optimization Studio za pośrednictwem programu IBM Academic Initiative.

Bezpłatne kursy

Korzystaj z narzędzi i zasobów IBM, aby podnosić swoje umiejętności w dziedzinie modelowania matematycznego.

Warsztaty bez opłat

Dzięki dostępnym bezpłatnie warsztatom możesz zaprezentować rozwiązanie IBM ILOG CPLEX Optimization Studio swoim studentom.

Opinia

Nawiąż kontakt

Dowiedz się więcej o programie IBM ILOG CPLEX Optimization Studio