Połączone zabezpieczenia opracowane z myślą o hybrydowym środowisku wielochmurowym

IBM Cloud Pak for Security to platforma, która pomaga w ujawnianiu ukrytych zagrożeń, podejmowaniu lepiej umotywowanych decyzji w oparciu o analizę ryzyka oraz ustalaniu priorytetów działań zespołu.

Sięgając do posiadanych już źródeł danych, możesz uzyskać głębsze niż dotąd analizy. Zyskasz bezpieczny dostęp do narzędzi IBM i innych firm, by za ich pomocą poszukiwać zagrożeń w dowolnej lokalizacji chmurowej lub lokalnej. Szybko zharmonizujesz dane i reakcje na te zagrożenia — a Twoje dane pozostaną tam, gdzie były.

Zobacz w działaniu

Otwartość i integracja zabezpieczeń ma coraz większe znaczenie

Im więcej obszarów działalności i procesów biznesowych przenosi się do chmury, tym bardziej informacje istotne dla bezpieczeństwa są rozproszone między różne narzędzia, chmury i środowiska IT. W rezultacie zespoły muszą poświęcać więcej czasu na integrację narzędzi i informacji — oraz aktualizowanie tych integracji — a pozostaje im go mniej na faktyczne dbanie o bezpieczeństwo organizacji. IBM Cloud Pak for Security pomaga zespołom rozwiązać te problemy przy użyciu otwartej, bezpiecznej platformy.

Ponadto jako jeden z założycieli porozumienia OASIS Open Cybersecurity Alliance, IBM współpracuje z dziesiątkami różnych firm z myślą o promowaniu otwartości na współdziałanie oraz ograniczenie zależności od pojedynczych dostawców w dziedzinie zabezpieczeń. Podstawą do realizacji tych założeń są wspólnie opracowywane technologie Open Source.

Misja Open Cybersecurity Alliance jest prosta: integrujesz raz, używasz wszędzie.

Dowiedz się więcej

55% respondentów deklaruje brak integracji między narzędziami do analizy danych i zabezpieczeń, a 48% uważa, że zbyt duża liczba rozwiązań zabezpieczających niepotrzebnie zwiększa poziom komplikacji i ogranicza widoczność.

Jak możemy pomóc?

Zacznij od omówienia swojego przypadku użycia z jednym z naszych ekspertów technicznych.

Jakie są korzyści ze stosowania produktu Cloud Pak for Security?

Analizy i spostrzeżenia istotne dla bezpieczeństwa

Połącz wszystkie źródła danych, by ujawniać ukryte zagrożenia i podejmować lepiej umotywowane decyzje na podstawie ryzyka — pozostawiając dane tam, gdzie były do tej pory.

Szybsze reagowanie na zagrożenia

Harmonizacja odpowiedzi i automatyzacja działań pozwala optymalnie ustalić priorytety dla zespołu.

Działanie w dowolnym miejscu

Platformę możesz zainstalować i użytkować w dowolnym środowisku — lokalnie lub w chmurze.

Schemat IBM Cloud Pak for Security

Pogłębione ujęcie

IBM Cloud Pak for Security to kontenerowa platforma oprogramowania, która jest wstępnie zintegrowana z systemem Red Hat OpenShift. Platforma ta łączy się z narzędziami zabezpieczającymi używanymi już przez klienta i dzięki zastosowaniu standardów otwartych umożliwia poszukiwanie oznak zagrożeń w hybrydowym środowisku wielochmurowym. Ponadto integruje przepływy pracy z różnych obszarów działalności w ramach zunifikowanego interfejsu.

Możliwości:

Threat Intelligence Insights

Data Explorer

Security Orchestration, Automation and Response (SOAR)

Opinie klientów

Rozwiązania IBM Cloud Pak

Dowiedz się więcej o kompletnych, skonteneryzowanych rozwiązaniach od IBM, dzięki którym zapomnisz o powszechnych problemach biznesowych.