IBM Security™ przedstawia:

rozwiązanie IBM Cloud Pak® for Security jako usługę, która upraszcza wdrażanie przez organizacje architektury opartej na zasadzie zerowego zaufania w całym przedsiębiorstwie.

Przegląd

Złożoność zabezpieczeń

Dowiedz się więcej z raportu Cyber Resilient Organization Report:

Korzyści z użytkowania platformy

Obejrzyj prowadzone przez ekspertów Forrester webinarium na temat platform bezpieczeństwa:

Przykłady użycia

Reagowanie na incydenty

osoba patrząca na kilka ekranów monitorowania

Reagowanie na incydenty

Zaawansowane możliwości harmonizacji zabezpieczeń, automatyzacji i działań pozwalają zespołom wspólnie projektować, tworzyć i nadzorować podręczniki, które pomagają skutecznie i kompleksowo reagować na incydenty.

Lokalizowanie zagrożeń

zbliżenie na twarz osoby, w okularach której odbija się ekran

Lokalizowanie zagrożeń

Ukierunkowane analizy zagrożeń, wyszukiwanie stowarzyszone i inteligentny kreator zapytań pomagają analitykom w filtrowaniu i analizowaniu danych w pojedynczej konsoli, bez konieczności ich przenoszenia. Dzięki temu specjaliści zdecydowanie szybciej wykrywają ewentualne zagrożenia.

Bezpieczeństwo danych

osoba przy biurku patrząca na ekran monitora

Bezpieczeństwo danych

IBM® Security Guardium® Insights for IBM Cloud Pak for Security zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych i widoczność danych kontrolnych, umożliwia sprawowanie nadzoru w czasie rzeczywistym i oferuje zautomatyzowane przepływy pracy obejmujące rozproszone środowiska danych.

Funkcje

Zaawansowane, zintegrowane zabezpieczenia

Analiza zagrożeń

Identyfikuj, analizuj i oceniaj skalę zagrożeń.

Wyszukiwanie stowarzyszone

Przeszukuj wszystkie źródła danych — bez konieczności przenoszenia danych.

Harmonizacja i automatyzacja

Błyskawicznie reaguj na cyberzagrożenia i równie szybko je eliminuj.

Bezpieczeństwo danych

Centralizuj operacje związane z bezpieczeństwem danych, analizuj zagrożenia dotyczące danych i reaguj.

Zarządzanie ryzykiem

Umieszczaj zagrożenia dla bezpieczeństwa w szerszym kontekście, oceniaj ich skalę i eliminuj je.

Wyzwania i korzyści dla różnych stanowisk

Zobacz, jak możesz usprawnić działania na rzecz bezpieczeństwa na swoim stanowisku.

Lider ds. bezpieczeństwa

Twoje wyzwania:

Rozproszone narzędzia i różne lokalizacje danych; integracja zbyt wielu produktów punktowych; niedobory wykwalifikowanej kadry

Oferowane rozwiązanie pomaga:

Integrować dane tam, gdzie się znajdują; przeprowadzać wdrożenia w środowisku lokalnym lub chmurowym; zarządzać z poziomu zunifikowanej konsoli; usprawniać działania dzięki automatyzacji

Analityk ds. bezpieczeństwa

Twoje wyzwania:

Zbyt długi czas oczekiwania na uzyskanie pełnej widoczności zagrożeń; niewłaściwa segregacja alertów i spostrzeżeń; nieefektywne wykrywanie zagrożeń przy użyciu różnych narzędzi

Oferowane rozwiązanie pomaga:

Oceniać skalę zagrożeń dzięki konfigurowalnym miernikom; automatycznie zakładać sprawy; przeprowadzać wyszukiwanie stowarzyszone w wielu źródłach danych

Specjalista ds. reagowania na incydenty

Twoje wyzwania:

Ręczne wykonywanie zadań na dużych woluminach danych; definiowanie procesów dla różnych narzędzi; koordynacja działań rozproszonych zespołów

Oferowane rozwiązanie pomaga:

Integrować narzędzia; automatyzować zadania i prowadzenie rejestru; tworzyć podręczniki reagowania na incydenty; współpracować w oparciu o zunifikowaną konsolę

Opinia