IBM Blueworks Live jest niezbędny dla Lean Six Sigma – więcej w tym webinarium

Czym jest Blueworks Live?

Blueworks Live to działające w chmurze oprogramowanie, które oferuje wyspecjalizowane środowisko pracy zespołowej umożliwiające budowę i doskonalenie procesów biznesowych poprzez tworzenie ich map. Analitycy biznesowi, specjaliści merytoryczni oraz inni wyznaczeni edytorzy lub kontrybutorzy mogą łatwo ze sobą współpracować za pomocą intuicyjnego w obsłudze interfejsu WWW, który pozwala im dokumentować i analizować procesy tak, aby podnosić ich wydajność. A ponieważ rozwiązanie to jest oferowane w chmurze, nie trzeba nic pobierać. Można do niego uzyskiwać dostęp z dowolnego miejsca, a przy tym korzystać z pojedynczej lokalizacji do obsługi wszystkich procesów biznesowych.

 

Poznaj potężne, a przy tym wyjątkowo łatwe w obsłudze narzędzie — obejrzyj webinarium na temat Blueworks Live.

Poznaj potężne, a przy tym wyjątkowo łatwe w obsłudze narzędzie — obejrzyj webinarium na temat Blueworks Live.

Twórz lepsze mapy procesów z pomocą Blueworks Live

Szybkie rozpoczęcie dokumentowania

Każdy może rozpocząć tworzenie map istniejących lub nowych procesów w ciągu kilku minut.

Bezpośrednia współpraca

Zaproś użytkowników do edytowania i przeglądania map procesów z poziomu pojedynczego interfejsu.

Prosty sposób na doskonalenie procesów

Rozpoznawaj obszary do doskonalenia widoczne na kompleksowym ujęciu procesów biznesowych.

Opinie klientów