Sprawdź, jak IBM Blueworks Live pomaga zespołom w zdalnej współpracy.

Czym jest IBM Blueworks Live?

Korzyści

Przykłady użycia

Wysoka jakość opieki

Lekarka patrząca na tablet

Wysoka jakość opieki

Organizacje opieki zdrowotnej korzystają z oprogramowania IBM Blueworks Live w celu eliminowania trudności występujących podczas realizowanych procesów i świadczenia pacjentom znacznie lepszych usług.

Szybszy rozwój przedsiębiorstwa

Mężczyzna pracujący przy laptopie

Szybszy rozwój przedsiębiorstwa

Od bankowości po zarządzanie zasobami — firmy świadczące usługi biznesowe wybierają oprogramowanie IBM Blueworks Live, aby wprowadzać udoskonalenia we wszystkich elementach zawieranych transakcji.

Lepsze wyniki

Plac na kampusie uniwersyteckim

Lepsze wyniki

Szkoły i uczelnie wykorzystują oprogramowanie IBM Blueworks Live do standaryzacji procesów oceniania uczniów i przygotowywania raportów.

Doskonałe doradztwo

Mężczyzna rozmawiający przez telefon i pracujący przy laptopie

Doskonałe doradztwo

Firmy świadczące usługi konsultingowe używają oprogramowania IBM Blueworks Live do budowania procesów biznesowych i udostępniania ich swoim klientom.

Cechy

Najważniejsze informacje o IBM Blueworks Live

Opinie klientów

Powiązane produkty

IBM Business Process Manager on Cloud

Automatyzacja procesów i zarządzanie nimi w ramach dostępnej na zasadzie subskrypcji i działającej w chmurze platformy oferowanej w modelu usługowym.

IBM Operational Decision Manager on Cloud

Lepsza wydajność biznesowa dzięki zarządzaniu regułami biznesowymi i decyzjami operacyjnymi w chmurze.

IBM Robotic Process Automation

Ograniczenie powtarzalnych zadań wykonywanych przez pracowników dzięki platformie robotyzacji procesów z dodatkowymi funkcjami automatyzacji.