Co zSecure Audit for ACF2 może zmienić w Twojej firmie

IBM® Security zSecure™ Audit for ACF2 wykrywa i zgłasza zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa, a także potencjalne czynniki narażenia środowisk mainframe. Współdziała z systemem IBM z/OS® oraz podsystemami IBM MQ for z/OS, IBM DB2®, IBM CICS®, UNIX, Linux on IBM z Systems® i CA ACF2. Analizuje bazy danych ACF2 i umożliwia tworzenie raportów dotyczących definicji ACF2, takich jak identyfikatory logowania i reguły, a ponadto zapewnia integrację z systemem IBM Security QRadar® SIEM.
IBM Security zSecure Audit for ACF2

Mniejsza ekspozycja na zagrożenia

Wykrywa słabości zabezpieczeń — kosztowne i potencjalnie groźne dla całego przedsiębiorstwa.

Automatyzacja raportowania

Produkt automatyzuje zadania związane z kontrolą i raportowaniem obejmujące wiele partycji logicznych (LPAR). Dokumentuje i monitoruje wyjściowy stan zabezpieczeń oraz newralgiczne zasoby.

Większy zasięg zabezpieczeń

Wykorzystuje różne rekordy SMF i predefiniowane raporty o zdarzeniach do zgłaszania zachowań i rozpoznawania użytkowników, którzy mogliby obejść zabezpieczenia systemowe.

zSecure Audit for ACF2 wykrywa czynniki narażenia w systemach mainframe

  • Zgodność z formalnymi wymaganiami branżowymi
  • Widoczność bazy danych ACF2
  • Integracja z QRadar SIEM
  • Skalowalność odpowiednia dla systemów wielkich zbiorów danych
  • Integracja z popularnymi systemami IBM