Poznaj korzyści, które może przynieść firmie planowanie mocy obliczeniowej

Oprócz znanych już funkcji rozwiązania IBM Z Decision Support produkt IBM® Z® Decision Support oferuje jeszcze bardziej zaawansowane funkcje planowania mocy obliczeniowej. IBM Z Decision Support for Capacity Planning zaspokaja potrzeby użytkowników w zakresie wykonywania potrzebnych funkcji planowania i modelowania mocy obliczeniowej, dzięki czemu zasoby są zoptymalizowane, a organizacja dysponuje wystarczającą mocą obliczeniową, by prowadzić działalność i świadczyć usługi na oczekiwanym poziomie. To kolejny etap ewolucji rozwiązania IBM Z Decision Support, który coraz skuteczniej wykorzystuje i nadzoruje dane dotyczące zasobów, by przynosić korzyści Twojej organizacji.
IBM Z Performance and Capacity Analytics

Przewidywanie przyszłego zapotrzebowania na zasoby

Wbudowane funkcje prognozowania pozwalają oszacować przyszłe zapotrzebowanie na zasoby, wykorzystując do tego informacje o aktualnej mocy obliczeniowej i bieżących trendach rozwojowych.

Uproszczone planowanie mocy obliczeniowej

Do prostego, szybkiego planowania mocy obliczeniowej wystarczą najważniejsze raporty dotyczące planowania mocy obliczeniowej, nie trzeba więc mieć specjalistycznej wiedzy, by utrzymywać dostępność zasobów systemu.

Wybierz platformę dla siebie

Dostępnych jest wiele platform wspomagających raportowanie: rodzima aplikacja terminalowa, rozwiązanie IBM Tivoli® Common Reporting (TCR) i zewnętrzna platforma SPLUNK lub Elastic Stack zintegrowana za pomocą rozwiązania Common Data Provider for z Systems®

Kluczowe cechy i funkcje ułatwiające planowanie mocy obliczeniowej

  • Proste, gotowe do użycia rozwiązanie do planowania mocy obliczeniowej
  • Najważniejsze raporty i metryki dotyczące planowania mocy obliczeniowej
  • Ulepszone raportowanie dla 4-godzinnej średniej kroczącej
  • Funkcje prognozowania do przewidywania przyszłego zapotrzebowania na zasoby
  • Wiele platform raportowania