Wyróżnione funkcje

Ocenianie

Skorzystaj z usługi Modeling and Migration Assessment i dokonaj oceny obecnego środowiska w swojej firmie. Pozwala ona zebrać i przeanalizować dane dotyczące istniejącego środowiska użytkowników końcowych.

Tworzenie

Stwórz rozwiązanie w chmurze prywatnej — dostosowane do Twoich potrzeb i utrzymywane na Twoich lokalnych serwerach lub w ośrodku zarządzanym przez IBM.

Integracja i prostota

Integracja sprzętu, oprogramowania i usług ogranicza koszty generowane przez infrastrukturę sprzętową stacji roboczych i konieczność zarządzania nimi.

Scentralizowana administracja

Scentralizowana konsola administracyjna pozwala precyzyjnie określać strategie bezpieczeństwa i korzystania z rozwiązań.

Zobacz także

Dowiedz się więcej o IBM Mobility Services

IBM Workplace Collaboration Services

Komunikacja zunifikowana w środowisku chmury.

Dowiedz się więcej

IBM Managed Mobility Services

Wygodne zarządzanie swobodą wyboru

Dowiedz się więcej

Zobacz, jak to działa

Dowiedz się więcej