Przesyłanie wiadomości, współużytkowanie plików, techniki kognitywne i inne

Trwały czat grupowy

W programie Watson Workspace konwersacje zespołów są zorganizowane w obszary. Są to miejsca prowadzenia konwersacji, współużytkowania plików i wspólnej pracy w grupie, a ich zawartość jest trwała. Można tworzyć nieograniczoną liczbę obszarów dla wszystkich swoich projektów, klientów i zespołów.

Bezpośrednia komunikacja indywidualna

Wiadomości bezpośrednie to prywatne konwersacje między użytkownikiem i inną pojedynczą osobą. Można dzięki nim odbywać szybkie rozmowy poboczne, które nie wymagają angażowania całego zespołu. Bezpośrednią wiadomość można wysłać do dowolnej osoby z dowolnej firmy.

Wbudowana technologia kognitywna Watsona

Gdy konwersacji jest tak wiele, że trudno je wszystkie śledzić, kognitywna technologia Watsona pomaga skupić się na rzeczach ważnych i zadaniach do wykonania. Program prezentuje inteligentne podsumowania wcześniejszych konwersacji, powiadamia o nowej istotnej dla Ciebie aktywności i na podstawie przebiegu konwersacji sugeruje, co zrobić w następnej kolejności.

Zarządzany dostępu użytkowników-gości

W programie Watson Workspace można zapraszać do współpracy dowolne osoby, w tym klientów i partnerów z innych firm. Zawsze dostępny będzie jeden widok wszystkich rozmów, bez konieczności przechodzenia między zespołami. W edycji Watson Workspace Essentials administratorzy mogą zarządzać uprawnieniami dostępu gości i użytkowników.

Jak klienci używają tego rozwiązania

 • Menedżerowie projektów: porządek w projektach i konwersacjach

  Menedżerowie projektów: porządek w projektach i konwersacjach

  Problem

  Zarządzanie projektem bez przejrzystej strategii komunikacji kończy się zbyt wieloma bezproduktywnymi zebraniami, zbyt długimi wątkami pocztowymi i uciążliwym rozproszeniem informacji.

  Rozwiązanie

  Watson Workspace udostępnia menedżerom projektów środowisko efektywnego prowadzenia powierzonych im przedsięwzięć. Dla każdego projektu można utworzyć odrębny obszar, a w nim udostępniać aktualne informacje i materiały, zbierać opinie oraz płynnie komunikować się z uczestnikami, by skoordynować ich działania.

 • Specjaliści ds. sprzedaży: korelacja celów biznesowych

  Specjaliści ds. sprzedaży: korelacja celów biznesowych

  Problem

  Trudno wyobrazić sobie pomyślną finalizację transakcji bez ścisłego współdziałania między zespołami sprzedaży, marketingu, rozwoju produktów i wsparcia.

  Rozwiązanie

  Watson Workspace umożliwia efektywną komunikację między wszystkimi osobami uczestniczącymi w procesie sprzedaży. Twórz obszary i zapraszaj do nich współpracowników od sprzedaży, marketingowców, osoby z działu rozwoju produktów i wsparcie, a nawet klientów. Wyszukuj też wcześniejsze transakcje, decyzje i dokumenty.

 • Zarząd: najważniejsze sprawy pod kontrolą

  Zarząd: najważniejsze sprawy pod kontrolą

  Problem

  Menedżerowie wyższego szczebla nadzorują zwykle wiele różnych projektów i zespołów, dlatego trudno jest im wychwycić ważne zmiany i informacje.

  Rozwiązanie

  Watson Workspace pomaga trzymać rękę na pulsie wszystkich projektów. Obszary umożliwiają kontakt z pracownikami przebywającymi w dowolnym miejscu. Inteligentne podsumowania generowane przez Watsona ułatwiają szybkie zapoznawanie się ze zmianami i wydarzeniami, jakie zaszły w każdym z obszarów.

 • Twórcy oprogramowania: bezproblemowa współpraca i integracja narzędzi

  Twórcy oprogramowania: bezproblemowa współpraca i integracja narzędzi

  Problem

  Zespoły tworzące oprogramowanie bywają rozproszone między strefami czasowymi i często pracują z dala od zespołów odpowiedzialnych za całokształt produktu.

  Rozwiązanie

  Watson Workspace to trwałe, stabilne środowisko komunikacji z współpracownikami, niezależnie od ich lokalizacji. Organizuj spotkania scrum i swat, łącz się z zespołami od projektowania, eksploatacji i zarządzania projektem. Włącz do obszarów aplikacje rejestrujące błędy i obsługujące zlecenia zmiany i przestojów systemów.

Kup teraz i postaw pierwszy krok