Wyróżnione funkcje

Rozproszone zarządzanie transakcjami

Twórz i utrzymuj aplikacje na zaawansowanej, skalowalnej i bezpiecznej platformie aplikacji biznesowych obsługującej mechanizm zatwierdzania dwufazowego dla baz danych zgodnych z XA i menedżerów zasobów w systemach TXSeries®. Platforma obsługuje architektury Linux® na x86, AIX®, HP UX, Solaris i Microsoft Windows™.

Większa produktywność

Funkcje do zarządzania obciążeniami, udoskonalania dostępności i poprawy efektywności zwiększają wydajność i sprzyjają rozwojowi biznesowemu. TXSeries for Multiplatforms umożliwia skalowanie poziome i pionowe oraz pozwala podejmować elastyczne decyzje dotyczące kierowania treści. Rozwiązanie oferuje uproszczoną konfigurację, statystyki, weryfikację instalacji na podstawie programów przykładowych, a także udoskonalone narzędzia do monitorowania stanu poprawności. Ponadto TXSeries for Multiplatforms zawiera serwer IBM WebSphere® Liberty jako szkielet infrastruktury WWW zapewniający większą skalowalność.

Zarządzanie i monitorowanie usprawnia realizację zadań administracyjnych

Infrastruktura IBM Tivoli® Monitoring do prowadzenia monitoringu w czasie bliskim rzeczywistemu pozwala nadzorować wszystkie wdrożenia TXSeries za pomocą pojedynczego interfejsu Tivoli Enterprise Portal. Upraszcza to administrację na platformach UNIX®, umożliwiając wykonywanie zadań administracyjnych w środowisku TXSeries przez użytkowników innych niż root. Administracyjna konsola WWW ułatwia administrację, monitorowanie i konfigurowanie.

Współdziała z serwerami CICS i innymi systemami

Wykorzystaj zewnętrzne protokoły dostępu, takie jak ECI i EPI, które zapewnia rozwiązanie IBM CICS® Transaction Gateway (CICS TG). TXSeries for Multiplatforms integruje się z klientami i innymi regionami CICS za pomocą protokołu TCP/IP, zapewniając zgodność ze standardami IPv4 i IPv6, dzięki czemu TXSeries współdziała z klientami i innymi systemami CICS w sieciach obsługujących protokołyIPv4 i IPv6.

Szerokie wsparcie w zakresie diagnostyki

Możesz wykrywać nieprawidłowości w systemie i automatycznie gromadzić dokumenty dzięki wbudowanym funkcjom serwisowym umożliwiającym lokalizowanie i rozwiązywanie problemów. A także monitorować i zapisywać artefakty CICS IPC i SARPCD w celu nadzorowania wykorzystania pamięci oraz planowania zapotrzebowania na zasoby systemowe. Obsługa transakcji CACQ i powiązanych interfejsów API ułatwia pozyskiwanie, weryfikowanie i zwalnianie statusu połączeń IPIC. Funkcja gromadzenia informacji diagnostycznych obejmuje wszystkie obsługiwane platformy TXSeries.

Eksponowanie aplikacji jako interfejsów RESTful API

Pozwól swoim klientom korzystać z ekonomii interfejsów API, eksponując ich istniejące aplikacje jako interfejsy API RESTful. TXSeries for Multiplatforms spełnia wymogi Open API i umożliwia automatyczne generowanie dokumentów Swagger dotyczących tworzenia otwartych interfejsów API. Ponadto rozwiązanie TXSeries for Multiplatforms można zintegrować z produktem IBM API Connect™ w celu wykrywania i monitorowania obiektów.

Przykłady wdrożeń

Zobacz także

CICS Transaction Gateway

Łączenie się z zasobami CICS z użyciu różnych klientów — także mobilnych.

Dowiedz się więcej

IBM CICS Transaction Server for z/OS

Skalowalne przetwarzanie transakcji w środowisku z/OS

Dowiedz się więcej