Chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie?

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o tym produkcie, jego zastosowaniach oraz potencjalnych korzyściach, jakie może przynieść Twojej firmie.

Wideo

Obejrzyj krótkie filmy, aby bliżej poznać ten produkt.

IBM CMOD on Cloud — Account Management for Healthcare

Obejrzyj demonstrację zastosowania IBM CMOD on Cloud w służbie zdrowia.

Obejrzyj wideo

IBM CMOD on Cloud — Account Management for Insurance

Obejrzyj demonstrację zastosowania IBM CMOD on Cloud w branży ubezpieczeniowej

Obejrzyj wideo

IBM CMOD on Cloud — Account Management for Telecommunications

Obejrzyj demonstrację zastosowania IBM CMOD on Cloud w telekomunikacji.

Obejrzyj wideo

IBM CMOD on Cloud — Account Management for Retail

Obejrzyj demonstrację zastosowania IBM CMOD on Cloud w handlu detalicznym.

Obejrzyj wideo

Inne zasoby

Dowiedz się więcej o korzyściach, jakie ten produkt może przynieść Twojej firmie.

Wydział spraw obywatelskich stanu Illinois stwarza urzędnikom lepsze warunki do załatwiania spraw klientów

Wydział wzbogacił swoje środowisko mainframe o oprogramowanie IBM do zarządzania treścią, aby urzędnicy nie utonęli w stosach papierowych dokumentów.

Przejdź do przykładu wdrożenia

Optymalne zarządzanie wydrukami i ich dystrybucja

IBM Content Manager OnDemand może pomóc organizacjom w odejściu od tradycyjnych metod zarządzania wydrukami i ich dystrybucji na rzecz masowego przechwytywania wydruków komputerowych oraz elastycznych opcji wyszukiwania dostępnych za pośrednictwem wielu rozwiązań klienckich dla przeglądarek WWW i środowisk lokalnych.

Przeczytaj broszurę