Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM SPSS Missing Values umożliwia podstawianie brakujących wartości w danych i wyciąganie na ich podstawie bardziej wiarygodnych wniosków. Oprogramowanie to korzysta z algorytmów statystycznych, pomagając w ujawnianiu wzorców, które kryją się w danych, szacowaniu statystyk podsumowujących i podstawianiu brakujących wartości. Jako jeden z modułów oprogramowania IBM SPSS Statistics, może pomóc praktycznie każdemu użytkownikowi zainteresowanemu zapewnieniem ważności i poprawności danych. Umożliwia rozwiązanie problemów z brakami danych. Braki można wypełniać wielokrotnymi podstawieniami. Można budować modele z uwzględnieniem brakujących danych. Program eliminuje ukryte błędy systematyczne, zastępując wartości brakujące oszacowaniami w celu uwzględnienia wszystkich badanych grup — nawet tych z niskim odsetkiem udzielonych odpowiedzi.

Szybkie diagnozowanie problemów związanych z brakami danych

Dane można analizować pod różnym kątem z użyciem raportów diagnostycznych. Możliwe jest określenie ilości braków oraz wartości skrajnych w poszczególnych obserwacjach.

Zastępowanie brakujących wartości danych oszacowaniami

Model wielokrotnych podstawień umożliwia analizę układów i zastępowanie wartości; pomaga w wyborze najlepszej metody. Dostępne są m.in. algorytmy regresji liniowej oraz maksymalizacji oczekiwań.

Analityka i wyższa jakość zarządzania danymi

Możliwe jest wyświetlanie brakujących danych dla wszystkich obserwacji i zmiennych. Można określać różnice między brakującymi i obecnymi grupami, a także oceniać relację między brakami danych jednej zmiennej a brakami danych innej.

Najważniejsze cechy

  • Procedura wielokrotnych podstawień
  • Analiza wielokrotnych podstawień
  • Podsumowanie braków danych
  • Podsumowanie zmiennych i układy braków danych

Ilustracje produktów

Verfahren der mehrfachen Imputation
Verfahren der mehrfachen Imputation
Mehrfache Imputationsanalyse
Mehrfache Imputationsanalyse
Zusammenfassung fehlender Werte
Zusammenfassung fehlender Werte
Zusammenfassung zu Variablen und Muster hinter fehlenden Werten
Zusammenfassung zu Variablen und Muster hinter fehlenden Werten

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok