Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM SPSS Decision Trees pomaga w identyfikacji grup, wykrywaniu relacji między grupami i przewidywaniu przyszłych zdarzeń. Oferuje wizualne drzewa klasyfikacji i drzewa decyzyjne, które ułatwiają prezentowanie skategoryzowanych wyników i przejrzyste objaśnianie analiz kategoryzacyjnych osobom bez przygotowania technicznego. Ten moduł pozwala tworzyć modele klasyfikacji: segmentacji, stratyfikacji, predykcyjny, redukcji objętości danych i monitorowania zmiennych, rozpoznawania interakcji, scalania kategorii oraz dyskretyzacji ciągłych zmiennych.

Wykrywanie relacji dzięki wizualizacjom w formie drzew

Twórz atrakcyjne wizualnie drzewa prezentujące dane w postaci gałęzi i węzłów, w których można eksplorować wyniki i określić sposób przepływu modelu.

Cztery algorytmy budowy drzewa do wyboru

Wypróbuj różne algorytmy i wybierz ten, który najlepiej sprawdza się w przypadku Twoich danych: CHAID, Exhaustive CHAID, C&RT lub QUEST.

Pogłębiona analiza danych

Dostęp do szczegółowych informacji dzięki identyfikacji poszczególnych podzbiorów danych za pomocą diagramu drzewa oraz dzięki dogłębnej analizie danej grupy.

Tworzenie nowych zmiennych

Zapisz informacje pozyskane z drzew jako nowe zmienne w danych, np. numer węzła końcowego, przewidywaną wartość i przewidywane prawdopodobieństwo.

Najważniejsze cechy

 • Model klasyfikacji w postaci drzewa
 • Weryfikacja i analizy
 • Funkcje ewaluacji
 • Funkcje eksportowania
 • Algorytm CHAID
 • Algorytm Exhaustive CHAID
 • Algorytm drzewa klasyfikacji i regresji (C&RT)
 • Algorytm QUEST

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

 • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

  Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok