Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM SPSS Custom Tables umożliwia podsumowywanie danych SPSS Statistics i wyświetlanie analiz w gotowej do użytku formie o jakości prezentacyjnej. Oferuje funkcje analityczne, które ułatwiają zrozumienie danych, a także zaawansowane narzędzia do budowania czytelnych i łatwych w interpretacji tabel. Za pomocą stosów, zagnieżdżeń i kategorii z wieloma odpowiedziami możesz teraz opracowywać i prezentować wyniki, a także radzić sobie z brakującymi danymi i zmieniać etykiety oraz formaty.

Pogłębione analizy

Testy chi-kwadrat, porównania proporcji kolumn i porównania średnich kolumn zwiększają przejrzystość tabel, uwidaczniając zachodzące w danych różnice, zmiany i tendencje.

Wyświetlanie podglądu tabel w trakcie ich tworzenia

Podgląd tabel można teraz wyświetlać w trakcie wybierania zmiennych i opcji, tak by nadać im pożądaną formę.

Konfiguracja układu i formatu

Większa przejrzystość wyników w tabelach dzięki wykluczaniu konkretnych kategorii, wyświetlaniu komórek bez podanych wartości oraz dodawaniu sum częściowych.

Sterowanie wynikami w postaci tabel

Tworzenie nowych zmiennych bezpośrednio w tabelach wynikowych umożliwia wykonywanie obliczeń na kategoriach wynikowych. Dzięki możliwości wyboru różnorodnych formatów informacje można przedstawić na wiele sposobów w tabeli dwukierunkowej.

Automatyzacja często sporządzanych raportów

Duże zadania produkcyjne i złożone struktury tabel można wykorzystać do automatycznego budowania podobnych tabel z nowymi danymi.

Najważniejsze cechy

  • Graficzny interfejs użytkownika
  • Statystyki podsumowujące
  • Kontrola treści
  • Wyniki w formie tabel

Ilustracje produktów

Graphical user interface
Graphical user interface
Summary statistics
Summary statistics
Content control
Content control
Table output
Table output

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok