Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Bootstrapping to przydatna technika do testowania stabilności modeli. IBM SPSS Bootstrapping sprawia, że odbywa się to sprawnie i łatwo. Ten moduł IBM SPSS Statistics szacuje rozkład próby estymatora poprzez ponowne próbkowanie z zastąpieniem na podstawie pierwotnej próby. Pozwala estymować błędy standardowe i przedziały ufności parametrów populacji, takie jak średnia, mediana, proporcja, iloraz szans, współczynnik korelacji, współczynnik regresji i wiele innych. Umożliwia zarządzanie liczbą prób bootstrap, ustawianie wartości początkowej generatora liczb losowych oraz wybór właściwej metody – uproszczonej lub stratyfikowanej.

Błyskawiczne szacowanie

Umożliwia szybkie oszacowanie dystrybucji próby estymatora poprzez ponowne próbkowanie z zastąpieniem na podstawie pierwotnej próby.

Większa dokładność

Tworzy tysiące alternatywnych wersji zbioru danych, pozwalając lepiej ocenić możliwą charakterystykę populacji.

Gwarancja stabilności i niezawodności modelów

Ogranicza wpływ wartości izolowanych i anomalnych, które mogą zmniejszyć dokładność lub przydatność analizy. Zapewnia dostęp do wszechstronnego ujęcia danych podczas tworzenia modeli.

Najważniejsze cechy

  • Szacowanie błędów standardowych i przedziałów ufności
  • Testowanie stabilności modelów i procesów analitycznych w SPSS
  • Łatwe zarządzanie liczbą prób bootstrap
  • Kompleksowe ujęcie danych

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok