Wyróżnione funkcje

Wbudowana obsługa wielu aplikacji analitycznych

Obsługiwane aplikacje komercyjne obejmują m.in. IBM DataStage®, aplikacje SAS® działające w środowisku SAS Grid Manager® for Platform, MathWorks® MATLAB® oraz setki innych aplikacji już zintegrowanych z IBM Spectrum LSF. W celu uproszczenia wdrożenia z myślą o popularnych narzędziach Open Source, takich jak Python®, R®, Apache® Spark™, Dask czy Jupyter® Notebooks, przygotowano fabrycznie skonfigurowane konektory i modele integracji, a także czołowe architektury uczenia maszynowego.

Zautomatyzowane przenoszenie obciążeń do chmury zorientowane na aplikację

Wbudowane konektory do zasobów w chmurze i obsługa wielu klastrów umożliwiają bezpieczne przetwarzanie obciążeń w chmurze hybrydowej. Menedżerowie zasobów IT zyskują większą swobodę w zakresie poszukiwania nowych modeli dostarczania usług IT, a to za sprawą skonsolidowanych raportów, paneli kontrolnych do zarządzania oraz funkcji nadzorowania strategii i kosztów. Strategie zarządzania danymi stanowią gwarancję, że wymagane dane będą dostępne w chmurze przed udostępnieniem zasobów obliczeniowych. Pozwala to uniknąć przestojów podczas przenoszenia danych.

Zaawansowane tworzenie harmonogramów z uwzględnieniem GPU

Wykorzystuj kosztowne zasoby GPU w maksymalnym stopniu i zapewniaj wsparcie nowoczesnym, rozproszonym architekturom głębokiego uczenia obsługującym jednostki GPU. Procesory GPU firmy NVIDIA są automatycznie wykrywane i konfigurowane, co znacznie upraszcza administrowanie serwerami GPU. To — w połączeniu z monitorowaniem zachowania procesorów NVIDIA GPU, kontrolą stanu i diagnostyką, rozliczeniami oraz danymi statystycznymi dotyczącymi procesów — pomaga organizacjom uwalniać maksymalny potencjał infrastruktury obliczeniowej z akceleracją.

Zarządzanie w oparciu o zautomatyzowane przepływy pracy i kalendarz

Automatyzacja złożonych procesów biznesowych usprawnia realizację procesów i zwiększa ich niezawodność. Oferowane rozwiązanie umożliwia automatyczne wywoływanie przepływów na podstawie dat kalendarzowych. Strategie tworzenia harmonogramów i priorytety również mogą być automatycznie zmieniane w zależności od dnia tygodnia lub godziny.

Obsługa platformy Docker i innych środowisk kontenerowych

Dzięki wbudowanej obsłudze środowisk Docker, Singularity i Shifter zarówno obciążenia i przepływy umieszczone w kontenerach, jak i poza nimi mogą znajdować się w tej samej infrastrukturze.

Zintegrowane funkcje raportowania i panele kontrolne

Konfigurowalne panele kontrolne i dopasowane do potrzeb funkcje raportowania upraszczają rozwiązywanie problemów, umożliwiając ich szybszą eliminację. Raporty informujące o stopniu wykorzystania zasobów ułatwiają planowanie mocy obliczeniowej i zarządzanie naliczanymi opłatami.

Fundament w postaci znakomitych funkcji IBM Spectrum LSF

Rozwiązanie wykorzystuje kompleksową gamę funkcji oferowanych przez rodzinę produktów IBM Spectrum LSF w połączeniu z obsługą popularnych pakietów analitycznych Open Source.

Charakterystyka rozwiązania — IBM Spectrum Computing Suite for HPA

Przeczytaj charakterystykę rozwiązania

Zobacz także

IBM Spectrum Conductor

Zintegrowana platforma udostępniająca dane i umożliwiająca ich ochronę i analizy

Dowiedz się więcej

IBM Spectrum Symphony

Skalowalność, duża przepustowość i niskie opóźnienia przy zarządzaniu obciążeniami

Dowiedz się więcej

IBM Power System AC922

IBM® Power System™ AC922 zapewnia niezrównaną wydajność — niezbędną do realizowania nowoczesnych intensywnych obliczeń (HPC) i analiz oraz efektywnego działania mechanizmów sztucznej inteligencji (AI). Serwer Power AC922 stworzono jako najpotężniejszą dostępną na rynku platformę treningową, która oferuje infrastrukturę do obsługi obciążeń intensywnych pod kątem przetwarzania danych i obliczeń, stanowiącą niezbędny element na drodze do szybszego pozyskiwania spostrzeżeń. Umożliwia on analitykom danych używanie ich ulubionych narzędzi bez uszczerbku na szybkości i wydajności pracy. Z kolei liderzy IT zyskują sprawdzoną infrastrukturę pozwalającą szybciej uzyskiwać korzyści. Oto infrastruktura informatyczna na miarę sztucznej inteligencji wykorzystywanej w środowisku korporacyjnym.

Dowiedz się więcej

Kup teraz i postaw pierwszy krok