Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Tradycyjne architektury i technologie sieciowe w przedsiębiorstwie są zbyt sztywne i działają za wolno, by można na nich polegać w kontekście wsparcia wdrożeń w chmurze hybrydowej i modelu ITaaS — stanowiących fundament cyfrowej transformacji. Usługi IBM Networking Services for Software-defined Networks (SDN) pomagają przekształcić sieć bazującą na sprzęcie i urządzeniach w wirtualną sieć zdefiniowaną programowo, która sprzyja pracy w sprawnym, bezpiecznym i ekonomicznym środowisku. Podchodzimy obiektywnie do kwestii modernizacji sieci z wykorzystaniem wielu różnych technologii SDN, oferując usługi w dziedzinie projektowania i wdrażania sieci oraz zarządzania nimi, które pozwalają zbudować infrastrukturę sieciową spełniającą wymagania aplikacji i odpowiadającą na potrzeby biznesowe.

Szybkie opracowywanie innowacyjnych aplikacji

Dzięki sieci zdefiniowanej programowo czas opracowywania aplikacji jest wyraźnie krótszy, ponieważ możesz bezpiecznie i dynamicznie dopasować funkcje sieciowe do sprawnych i wydajnych metod tworzenia i eksploatacji oprogramowania.

Migracja i modernizacja aplikacji

Możliwe jest bezpieczne i szybkie — w czasie rzędu minut, a nawet sekund — wdrażanie funkcji sieciowych usprawniających działanie zasobów sieciowych wykorzystywanych przez aplikacje.

Lepsza widoczność i skuteczniejszy nadzór

Zapewnione jest zautomatyzowane i scentralizowane zarządzanie sieciami, a także natychmiastowe realizowanie strategii nadzorczych i sieciowych.

Obsługa modelu chmury hybrydowej oraz ITaaS

Postaw na implementację zwirtualizowanej sieci zdefiniowanej programowo, która umożliwia automatyzację i koordynację w oparciu o strategie — funkcje stanowiące fundament udanych wdrożeń w chmurze hybrydowej lub modelu ITaaS.

Większe bezpieczeństwo

Błyskawiczne wdrażanie strategii bezpieczeństwa i ochrona sieci na wyższym poziomie dzięki mikrosegmentacji.

Najważniejsze cechy

  • Ocena sieci i opracowanie strategii dotyczącej sieci SDN
  • Wdrażanie zwirtualizowanych sieci zdefiniowanych programowo
  • Proaktywne monitorowanie sieci i zarządzanie nią
  • Tworzenie, integracja i testowanie rozwiązań w dziedzinie SDN