Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Rozwiązanie IBM Smarter Buildings on Cloud, oparte na technologii IBM TRIRIGA, automatyzuje czasochłonne działania, pozwalając wydajniej i efektywniej zarządzać nieruchomościami i infrastrukturą. Opracowano je z myślą o pomocy organizacjom w zwiększeniu zwrotu z zasobów nieruchomości, ograniczeniu kosztów eksploatacji infrastruktury oraz zniwelowaniu ryzyka związanego ze zgodnością z przepisami i normami ochrony środowiska.

Optymalizacja widoczności

Widok portfela nieruchomości i zarządzanie wsparciem dzięki wiarygodnym danym ułatwiającym podejmowanie decyzji.

Maksymalizacja efektywności

Integracja systemów operacyjnych z systemami finansowymi, a także konsolidacja i standaryzacja wszelkich aplikacji i danych dotyczących nieruchomości.

Większa kontrola

Pojedynczy punkt przekazywania, łączenia i udostępniania informacji w zintegrowanych panelach kontrolnych wydajności w różnych działach.

Uproszczona obsługa serwisowa

Zarządzane rozwiązanie w chmurze ogranicza obciążenie zasobów IT i budżetu, a dodatkowo jest wstępnie skonfigurowane na podstawie sprawdzonych procedur branżowych.

Niższe koszty

Kompletne rozwiązanie obejmujące uruchamianie aplikacji, wsparcie po wdrożeniu i szkolenia użytkowników.