Informacje o niezawodności zasobów i czynnikach wpływających na wydajność

IBM Prescriptive Maintenance on Cloud opracowano pod kątem potrzeb inżynierów ds. niezawodności, by ułatwić im identyfikowanie niebezpieczeństw dla zasobów, które mogłyby zaszkodzić pracy zakładu lub procesom biznesowym, oraz zarządzanie nimi. Wykorzystując mechanizmy uczenia maszynowego, matematykę oraz osiągnięcia naukowe i techniczne, rozwiązanie to usprawnia przemysłowe procesy produkcyjne, poprawia ich wyniki i gwarantuje niezawodność. W oparciu o oceny predykcyjne i informacje o czynnikach wpływających na kondycję zasobów sugeruje, jakie działania podjąć, i zapewnia szczegółowe porównanie danych historycznych dotyczących impulsów do zmian w wydajności zasobów.
IBM Predictive Maintenance

Cenne spostrzeżenia dla inżynierów ds. niezawodności

Prowadzi analizy danych eksploatacyjnych i wizualizuje wyniki, ułatwiając inżynierom ds. niezawodności identyfikowanie niebezpieczeństw dla zasobów, które mogłyby zaszkodzić pracy zakładu lub procesom biznesowym, oraz zarządzanie nimi.

Optymalizacja planów konserwacji i ich obsady kadrowej

Oprogramowanie wskazuje dobrze, niedostatecznie lub zbyt często konserwowane zasoby. Za pomocą analiz preskrypcyjnych można określić optymalny harmonogram konserwacji i lepiej wykorzystać dostępne kadry.

Określanie czynników wpływających na wydajność

Mechanizmy uczenia maszynowego pozwalają określać czynniki operacyjne, które pozytywnie lub negatywnie wpływają na wydajność. Wykorzystując te informacje, usprawnisz procedury konserwacji i zwiększysz niezawodność zasobów.

Dogłębna analiza wyników

Importuj, agreguj i analizuj dane operacyjne z różnych źródeł — czujników, systemów SCADA, rozwiązań telemetrycznych, środowiska, historii zleceń — i twórz modele do identyfikowania potencjalnych awarii lub spadków wydajności zasobów.

Niższe koszty wdrożenia i obsługi IT

Model SaaS eliminuje koszty dodatkowej infrastruktury IT — to atrakcyjne rozwiązanie dla sektora MŚP i dużych firm, które pozwala na wdrożenie oprogramowania, a organizacjom intensywnie korzystającym z zasobów zapewnia szybszy dostęp do analiz.

Najważniejsze cechy

  • Stan konserwacji zasobu
  • Czynniki wpływające na poziom ryzyka
  • Porównanie wydajności zasobów
  • Uczenie maszynowe

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework
  • ISO 27001

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.

Ilustracje produktów

Uczenie maszynowe
Uczenie maszynowe
Porównanie wydajności zasobów
Porównanie wydajności zasobów
Czynniki wpływające na poziom ryzyka
Czynniki wpływające na poziom ryzyka
Stan konserwacji zasobu
Stan konserwacji zasobu