Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Predictive Customer Analytics on Cloud realizuje analizy kognitywne, które pomagają marketingowcom zrozumieć i przewidywać zachowania klientów. Rekomenduje potencjalnie najlepsze grupy odbiorców na podstawie kluczowych predyktorów i umożliwia wybieranie ich poprzez samodzielną eksplorację danych. Wystarczy kilka kliknięć, by stworzyć, zmodyfikować i wyeksportować listę docelowych odbiorców.

Analizy dla marketingowców

Rozbudowane,gotowe do użytku rozwiązanie analizujące informacje o klientach,które skupia się na kwestiach istotnych dla marketingowców,takich jak ujawnianie przyczyn odchodzenia klientów,ocena wartości klientów w całym okresie współpracy i zachowania klientów.

Określanie priorytetów działań

Dynamiczne modele predykcyjne i kognitywne wskazują, które działania będą najbardziej skuteczne w danym momencie.

Szybkość, skalowalność i łatwość użycia

Dzięki samouczącym się modelom oraz wizualnemu, interaktywnemu interfejsowi użytkownika marketingowcy bez przygotowania technicznego mogą błyskawicznie analizować dane z wielu źródeł.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM