Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Predictive Customer Analytics on Cloud realizuje analizy kognitywne, które pomagają marketingowcom zrozumieć i przewidywać zachowania klientów. Rekomenduje potencjalnie najlepsze grupy odbiorców na podstawie kluczowych predyktorów i umożliwia wybieranie ich poprzez samodzielną eksplorację danych. Wystarczy kilka kliknięć, by stworzyć, zmodyfikować i wyeksportować listę docelowych odbiorców.

Analizy dla marketingowców

Rozbudowane,gotowe do użytku rozwiązanie analizujące informacje o klientach,które skupia się na kwestiach istotnych dla marketingowców,takich jak ujawnianie przyczyn odchodzenia klientów,ocena wartości klientów w całym okresie współpracy i zachowania klientów.

Określanie priorytetów działań

Dynamiczne modele predykcyjne i kognitywne wskazują, które działania będą najbardziej skuteczne w danym momencie.

Szybkość, skalowalność i łatwość użycia

Dzięki samouczącym się modelom oraz wizualnemu, interaktywnemu interfejsowi użytkownika marketingowcy bez przygotowania technicznego mogą błyskawicznie analizować dane z wielu źródeł.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

  • EU-US Privacy Shield and Swiss-US Privacy Shield Framework
  • ISO 27001
  • ISO 27017
  • ISO 27018

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.