Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Predictive Customer Intelligence pozwala opracowywać profile i segmenty klientów na podstawie analizy ich zachowań. Dzięki uzyskanym spostrzeżeniom rozwiązanie generuje wysoce spersonalizowane i zoptymalizowane oferty oraz działania, które są realizowane w dowolnym systemie interaktywnym. Połączenie funkcji zarządzania procesami decyzyjnymi, ocen w czasie rzeczywistym i wielokanałowej integracji umożliwia nawiązywanie z klientami spójnych, stałych i wartościowych relacji.
IBM Predictive Customer Intelligence

Poznaj swoich klientów

Generowanie dynamicznych profili i segmentów klientów opartych na ich zachowaniach dzięki analizie istotności i kontekstowości wszelkich dostępnych danych.

Przewidywanie kolejnych najlepszych działań

Wskazywanie działań — przychodzących lub wychodzących — które należy podjąć wobec indywidualnych klientów lub ich segmentów, aby osiągnąć cele biznesowe.

Wdrożenia w każdym punkcie interakcji

Wchodzenie z klientami w spójne, skoordynowane i wartościowe interakcje zawsze i wszędzie.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok