Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Analytics Accelerator Framework for Communications Service Providers (AAF) pozwala dostawcom usług komunikacyjnych (CSP) importować dane z wielu źródeł i udostępniać je do wykorzystania zewnętrznym aplikacjom niestandardowym za pomocą interfejsów API. AAF doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdy dostawcy usług komunikacyjnych chcą wykorzystać dane sieciowe w ramach większego projektu lub zamierzają utworzyć konfigurowalne panele albo wizualizacje.
IBM Analytics Accelerator Framework

Szybsze odnoszenie korzyści

Dzięki otwartym interfejsom API, wstępnie przygotowanym modelom danych i gotowym do użycia adapterom danych projekty wykorzystujące wielkie zbiory danych mogą błyskawicznie zwiększyć wartość przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach działalności.

Większa przewidywalność

Analytics Accelerator Framework, w przeciwieństwie do wdrożeń Hadoop do zastosowań ogólnych, wykorzystuje metodologię projektową opracowaną przed doświadczony zespół serwisowy.

Minimalizacja kosztów

Analytics Accelerator Framework ogranicza ogólne koszty, wykorzystując wstępnie zintegrowane komponenty oraz wstępnie skonfigurowane modele wczytywania danych i zarządzania nimi.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok