Wyróżnione funkcje

Monitorowanie i analiza czasu odpowiedzi aplikacji

Umożliwia monitorowanie, na poziomie SQL, aplikacji rozproszonych uzyskujących dostęp do serwera Db2® for z/OS®. Oferuje informacje o czasach odpowiedzi, ułatwiając lokalizację problemów z wydajnością w serwerze aplikacji, sterowniku, sieci lub serwerze danych obsługującym dane obciążenie lub klaster. Może również wyświetlać dane wydajnościowe, w tym klientów generujących największe obciążenia, najbardziej obciążające instrukcje SQL w ramach zdefiniowanego obciążenia oraz porównania obciążeń wg poszczególnych serwerów/aplikacji. Krótsze czasy odpowiedzi i mniejsze opóźnienia ułatwiają realizację umów SLA.

Narzędzie wydajnościowe dla Db2

Oferuje funkcje raportowania wsadowego zintegrowane z monitorowaniem w czasie rzeczywistym i rejestrowaniem danych historycznych. Udostępnia szczegółowe raporty. Gromadzi dane wydajnościowe i narzędzia analityczne w hurtowni danych wydajnościowych. Umożliwia definiowanie, planowanie i uruchamianie procesów zautomatyzowanych, przekształcanie i ładowanie raportów oraz zapisywanie wyników śledzenia Db2 i danych z raportów do dalszej analizy. Narzędzie udostępnia informacje o zachowaniu pul buforów Db2 i przy użyciu technik symulacji przewiduje ich zachowanie, pomagając w optymalizacji zasobów i dostępu do danych.

Pojedynczy mechanizm zbierania danych wydajnościowych

Pozwala na gromadzenie danych za pośrednictwem pojedynczego mechanizmu, który korzysta ze znanych interfejsów Db2, w tym z ulepszonego interfejsu 3270. Korzysta z tego samego narzędzia instalacyjnego i konfiguracyjnego, co wszystkie produkty z rodziny IBM Tivoli® OMEGAMON® XE. Zapewnia integrację z całym pakietem narzędzi monitorujących Tivoli OMEGAMON XE, a także z programami IBM Optim™ Query Workload Tuner for z/OS oraz IBM Optim pureQuery™ Runtime for z/OS, a ponadto obsługuje zintegrowaną strategię zarządzania systemami w ramach oferty Tivoli OMEGAMON XE.

Większa funkcjonalność interfejsu użytkownika 3270 w wersji 5.4

W wersji 5.4 rozszerzono funkcjonalność interfejsu użytkownika 3270, wprowadzając następujące usprawnienia: dostępność pełnego tekstu SQL dla widoków kluczowych wątków, obsługa danych historycznych programów OMEGAMON; bezproblemowa integracja danych dotyczących monitorowania z powiązanych systemów IBM do analizowania i monitorowania wydajności; integracja z rozwiązaniem IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS, V1.1 (5655-TAC), wykorzystanie przez konsole zarządzania kluczowych wskaźników dotyczących wydajności podsystemów Db2 for z/OS, zgodność z rozwiązaniem IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS, V4.1 (5697-DAB).