Najważniejsze funkcje IBM OMEGAMON for JVM on z/OS

Automatyczne wykrywanie wszystkich maszyn wirtualnych Java

Poznaj bieżące obciążenie oprogramowania Java® i dowiedz się, gdzie jest wykonywane, z poziomu pojedynczego ekranu.

Szczegółowe raporty historyczne i bieżące dotyczące wydajności maszyn JVM

Poznaj kluczowe wskaźniki wydajności oprogramowania Java, obejmujące m.in. czyszczenie pamięci, status wątków czy wykorzystanie blokad, dzięki którym dowiesz się, jak wygląda wydajność aplikacji Java.

Monitoring wykorzystania procesora obniża miesięczne opłaty za licencje

Rozwiązanie prezentuje ogólne wykorzystanie zasobów procesorowych i ilość obciążeń wykonywanych przez procesory zIIP w monitorowanej przestrzeni adresowej.

Integracja z rodziną produktów OMEGAMON do monitorowania

Pojedyncze ujęcie środowiska mainframe i jego podsystemów upraszcza monitorowanie i zarządzanie.

Monitorowanie zasobów systemu z/OS Connect Enterprise Edition

Automatyczne wykrywanie maszyn wirtualnych JVM, na których działa system z/OS® Connect Enterprise Edition, pozwala pozyskać szczegółowe informacje na temat usług i interfejsów API dostępnych za pośrednictwem tej bramy, takich jak czas żądania i czas odpowiedzi.

Alerty dotyczące kluczowych wskaźników wydajności

Wstępnie określone w produkcie definicje sytuacji śledzące metryki — takie jak wydajność zasobów procesorowych, czyszczenie pamięci czy wskaźniki stanu poprawności maszyn JVM — pozwalają szybko uzyskać wgląd w bieżącą wydajność.