Funkcje programu IBM OMEGAMON for IMS on z/OS

Szczegółowe monitorowanie wydajności aplikacji

Application Trace Facility (ATF) umożliwia szczegółowe monitorowanie wydajności aplikacji IMS. W raportach uwzględniane są wszystkie wywołania DLI, IBM DB2® i IBM MQ wraz z czasem wykonania i czasem procesora dla każdego wywołania, a także metryki zagregowane.

Uproszczone wdrożenie

Wdrożenie rozwiązania OMEGAMON i zarządzanie nim przebiega szybciej dzięki ograniczeniu wymaganych przestrzeni adresowych, liczby kroków konfiguracji i parametrów, a także możliwości automatycznego wykrywania właściwości systemu podczas wdrażania.

Zaawansowane, zintegrowane interfejsy użytkownika

Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy udoskonalonym interfejsem OMEGAMON 3270UI a portalem IBM Tivoli® Enterprise Portal — i korzystać ze środowiska pracy najlepiej dopasowanego od realizowanych zadań i pełnionych ról.

Alerty dotyczące kluczowych wskaźników wydajności

Predefiniowane w produkcie definicje sytuacji, obejmujące kluczowe metryki IMS, pozwalają szybko uzyskać wgląd w bieżącą wydajność.

Bezproblemowa integracja z rodziną produktów OMEGAMON do monitorowania

Pojedyncze ujęcie środowiska mainframe i jego podsystemów upraszcza monitorowanie i zarządzanie.

IMS Commander

Repozytorium komunikatów zawierające wszystkie komunikaty IMS MTO/SMTO oraz komunikaty konsoli z/OS z regionu sterujących i regionów zależnych IMS eliminuje potrzebę poszukiwania komunikatów z różnych źródeł w różnych narzędziach. W repozytorium gromadzone są do analizy informacje o całej aktywności w regionach IMS.