Monitorowanie i zarządzanie z jednego ekranu

IBM® OMEGAMON® for CICS® on z/OS® służy do zarządzania wydajnością serwerów IBM z Systems®, w tym IBM zEnterprise®, oraz do ich monitorowania. Centralnie monitoruje transakcje podsystemu IBM CICS oraz jego interakcje z innymi aplikacjami i zarządza nimi. Udostępnia interfejs użytkownika 3270 (3270UI) współpracujący z całą rodziną produktów IBM OMEGAMON i integrujący dane ze środowiska na jednym ekranie. Produkt IBM OMEGAMON for CICS on z/OS można zakupić w ramach pakietu IBM Performance Management Suite for z/OS — zintegrowanego zestawu narzędzi do zarządzania środowiskami z/OS.

Szybkie wykrywanie problemów

Produkt przyspiesza proces poszukiwania przyczyn problemów z wydajnością środowiska CICS i przyczynia się do zwiększenia jego dostępności.

Lepsza widoczność

Istnieje możliwość pogrupowania regionów CICS w grupy raportowania CICSPlex®. Można użyć istniejących definicji CICSPlex System Manager (CPSM) lub zdefiniować definicje CICSPlex, korzystając z prostych reguł.

Oszczędność czasu

Produkt oferuje modularne agenty i PARMGEN, opcję instalacji w oparciu o parametry. PARMGEN upraszcza instalowanie i konfigurowanie produktów z rodziny OMEGAMON oraz zarządzanie nimi.

Mniejsze wykorzystanie MIPS

Komponent Service Level Analysis programu OMEGAMON for CICS on z/OS może być wykonywany na procesorze IBM System z Integrated Information Processor (zIIP), co przynosi znaczące oszczędności w liczbie instrukcji na sekundę (MIPS) na platformie mainframe.