Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Integration Bus, wcześniej IBM WebSphere Message Broker, to lekka i skalowalna magistrala komunikacyjna przedsiębiorstwa, która wspomaga każdy proces integracji, oferując czołową w branży wydajność. Korzystając z produktu IBM Integration Bus, można łatwo połączyć istniejące systemy ze środowiskami mobilnymi i chmury, co ułatwia stworzenie hybrydowej platformy integracji zwiększającej zwrot z inwestycji.

Integracja klasy korporacyjnej

Ponad 100 gotowych do użycia rozbudowanych konektorów i węzłów oferowanych z myślą o integracji klasy korporacyjnej obejmującej tradycyjne, służące do zarządzania zasobami, współczesne, rozwijane (np. Internet rzeczy), mobilne i branżowe punkty końcowe.

Szybki zwrot z inwestycji

Wykorzystaj wbudowane wzorce i narzędzia pozwalające skrócić procesy integracji, tworzenia i wdrażania.

Lepsze wyniki biznesowe

Wspomagaj procesy decyzyjne w organizacji poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do danych, ich widoczności i nadzoru nad danymi przepływającymi przez aplikacje i systemy biznesowe.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM