Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM WebSphere® Transformation Extender ułatwia automatyzację złożonych mechanizmów transformacji i sprawdzania poprawności danych w wielu różnych, powszechnie używanych przez organizacje formatach i standardach. WebSphere Transformation Extender umożliwia organizacjom szybsze wdrażanie nowych usług biznesowych, ułatwia powtórne wykorzystanie informacji i zwiększa jakość oraz prędkość przepływu informacji w przedsiębiorstwie.

Szybsza realizacja projektów

Dzięki szerokiej gamie gotowych do wykorzystania pakietów branżowych umożliwia szybkie znajdowanie nowoczesnych i zgodnych z przepisami rozwiązań.

Sprawna transformacja danych

Oferuje narzędzia do udostępniania, zarządzania i monitorowania, które zapewniają opłacalność wdrożeń w chmurze prywatnej.

Niższe koszty licencjonowania

To pojedyncze, uniwersalne rozwiązanie transformacyjne pozwala zrezygnować z wielu narzędzi.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM