Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Rozwiązanie IBM® Integrated Managed Infrastructure Services for Networking ułatwia zarządzanie siecią, ogranicza koszty i podnosi wydajność, pomagając w osiągnięciu efektu skali. Oparte na katalogach usługi w dziedzinie monitorowania sieci, zarządzania nią i tworzenia dotyczących jej raportów cechuje konfigurowalność i modularność. Skutecznie wspierają one fizyczne, wirtualne i zdefiniowane programowo środowiska sieciowe. Umożliwiają zarządzanie sieciami wykorzystującymi różne technologie i pochodzącymi od różnych dostawców dzięki dynamicznej automatyzacji, zaawansowanym rozwiązaniom analitycznym i funkcjom kognitywnym.

Tworzenie sprawnej i dynamicznej sieci

Dzięki proaktywnemu monitorowaniu sieci w chmurze hybrydowej i zarządzaniu nią można łatwiej utrzymać ciągłość usług i błyskawicznie skalować obsługiwaną infrastrukturę w górę lub w dół.

Uproszczone zarządzanie

Możliwość scentralizowanego zarządzania sieciami tradycyjnymi i zdefiniowanymi programowo, bazującymi na różnych technologiach i pochodzącymi od różnych dostawców.

Optymalizacja zasobów i ograniczenie kosztów

Ekonomiczna, elastyczna, modularna i oparta na katalogu strategia zarządzania usługami przynosi szereg korzyści dzięki modelowi wdrożeń w chmurze hybrydowej, który bazuje na zasobach globalnych i lokalnych.

Najważniejsze cechy

  • Wszechstronna wiedza specjalistyczna z dziedziny IT
  • Dynamiczna automatyzacja
  • Zaawansowane analizy
  • Czołowe w branży rozwiązania proceduralne i narzędzia w chmurze